A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Her kan du se de benchmarks, vi bruger til at vurdere og undersøge, hvordan vores eksterne kapitalforvaltere og investeringer ligger i forhold til det øvrige marked.

  Benchmark
Obligationer  
Statsobligationer Nordea Markets Government Bond Denmark Index
Realkreditobligationer Nordea MTG Callable
Investment grade obligationer ICE BofA US Corporate Index
High yield obligationer ICE BofA US High Yield Index
Emerging markets statsobligationer J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite
   
Aktier  
Globale aktier og emerging markets MSCI ACWI Net Total Return USD Index
Danske aktier OMX Copenhagen GI
   
Alternative investeringer og ejendomme

Benchmarks for alternative investeringer og ejendomme beregnes ved at sammenvægte ovenstående.