Livsvarig pension er en månedlig livsvarig pension, du får udbetalt, så længe du lever. Uanset hvor gammel du bliver.

Livsvarig pension kan være oprettet med eller uden depotsikring.

Du skal have en livsvarig pension hvis:

  • Du ønsker en månedlig udbetaling fra den dag du går på pension og lige så længe du lever
  • Du ønsker at trække indbetalingerne fra i skat
  • Du ønsker mulighed for at indbetale lige så meget du vil via din løn

Indbetaling

Du kan indbetale til livsvarig pension både via din arbejdsgiver, og du kan selv indbetale (vi kalder det selvbetaler). Du kan indbetale både på månedsbasis og på én gang.

Indbetaler du via din arbejdsgiver, kan du i princippet indbetale hele din løn.

Hvis du er selvbetaler og har betalt mere end opfyldningsfradraget til din livsvarige pension, skal du være opmærksom på din årsopgørelse fra SKAT. SKAT giver nemlig ikke automatisk fradrag for din indbetaling. Du skal derfor selv anføre det beløb, du skal have fradrag for på årsopgørelsen.

Udbetaling

Livsvarig pension er en fleksibel opsparing. Du kan, inden for et bestemt interval, selv styre, hvor meget du vil have udbetalt og hvornår, også kaldet delpension. Der kan dog være begrænsninger i din overenskomst.

Kapitalisering af livsvarig pension

Hvis din livsvarige pension (efter udbetaling af alderssummen) er mindre end 12.300 kroner (2024) om året, kan du få omregnet den livsvarige pension til et engangsbeløb, som du kan få udbetalt. Du betaler 40 % i skat af beløbet ved udbetaling.

Ønsker du denne løsning, skal du kontakte os.

Opfyldningsfradrag

Opfyldningsfradraget er en særlig skatteregel, du kan benytte, når du selv indbetaler til livsvarig pension i en kortere periode end 10 år.

Indbetaling op til opfyldningsfradraget

For private livsvarige pensionsordninger gælder et såkaldt opfyldningsfradrag. Det betyder, at du kan fratrække op til opfyldningsfradraget i din personlige indkomst. 

Beløbet reguleres hvert år. Det er ét samlet beløb for dig, uanset om du har livsvarig pension flere steder.

Indbetaling over opfyldningsfradraget i mindst 10 år

Indbetaler du over opfyldningsfradraget, skal du indbetale i mindst 10 år for at få fuldt fradrag i din personlige indkomst for hele indbetalingen i indbetalingsåret. Du kan altså få fradrag for hele din indbetaling, blot indbetalingen fortsætter i mindst 10 år.

Er dine indbetalinger en privat fortsættelse af en arbejdsgiverordning, tæller de år, du indbetalte gennem din arbejdsgiver med. Dette er forudsat, at dine private indbetalinger sker i direkte forlængelse af arbejdsgivers indbetaling.

Når du har indbetalt i en periode på 10 år eller mere, kan du efterfølgende stille din indbetaling i bero uden konsekvenser.

Hvis du derimod nedsætter indbetalingen eller ophører med at indbetale, førend der er gået 10 år, vil det få skattemæssige konsekvenser.

Du vil alene få godkendt de fradrag, som du ville have haft, hvis det faktiske indbetalingsforløb var aftalt, da pensionsordningen blev etableret, og det, som du har fradraget for meget, vil blive pålagt en strafrente. Læs mere på www.skat.dk

Indbetaling over opfyldningsfradraget i mindre end 10 år

Indbetaler du i mindre end 10 år, skal den samlede indbetaling fordeles med 1/10 over 10 år. Indskud fradrages med 1/10 over 10 år. Du kan dog altid fratrække op til opfyldningsfradraget.