Ratepension er en pensionsopsparing, hvor pensionen bliver udbetalt i månedlige rater over en periode på mellem 10 og 30 år.

Indbetaling

Vælger du en ratepension, kan du både indbetale som privatperson eller via din arbejdsgiver. Du kan indbetale både på månedsbasis og på én gang.

Du skal være opmærksom på, at bruger du en del af din obligatoriske månedlige indbetaling til ratepension, bliver din livsvarige pension mindre.

Er du ansat under offentlig overenskomst, kan du bruge 1/3 af den obligatoriske indbetaling til ratepension. Er du privatansat under overenskomst, afhænger mulighederne for fordeling af indbetalingen mellem livsvarig pension og ratepension af den enkelte overenskomst. Er du ansat uden overenskomst, er der fri fordeling mellem livsvarig pension og ratepension.

Indbetalingen til ratepension kan trækkes fra i skat. Vi oplyser hvert år SKAT om, hvor meget du har indbetalt.

Udbetaling

En ratepension er en fleksibel opsparing, hvor du selv kan bestemme en udbetalingsperiode på mellem 10 og 30 år. Du har også mulighed for kun at begynde med udbetaling af en del af din ratepension. Det hedder delpension. En ratepension kan også omlægges til livsvarig pension.

Du skal betale personlig indkomstskat af udbetalingen.

Det er ikke en forudsætning for udbetaling, at du er gået på pension, men ratepensionen kan dog tidligst udbetales fra din tidligste pensionsalder. Den kan du finde på din dækningsoversigt. Der kan dog gælde særlige regler for dig, afhængig af, hvornår din pensionsordning er oprettet.

Vil du hæve din ratepension før pensionering, skal du betale en afgift på 60 % til SKAT. Er du ansat under overenskomst, gælder forskellige begrænsninger. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

Din ratepension kan også komme til udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat. Så udregner vi pensionen i forhold til, hvor meget du har sparet op.

Udbetaling af ratepension til dine efterladte

Vi udbetaler pengene til den eller dem, du har begunstiget, eller til boet. Du kan begunstige en eller flere personer til ratepension. Opretter du ikke en begunstigelse, gælder begunstigelsen automatisk din nærmeste pårørende.

Vi udbetaler pengene på én gang mod en afgift på 40 % og eventuel boafgift. Ratepensionen kan dog også blive udbetalt løbende til ægtefælle, samlever og livsarvinger under 21 år. De skal betale indkomstskat af udbetalingerne.

Indbetalingssikring

Når du opretter ratepension med månedlig indbetaling, kan du vælge, om pensionen skal oprettes med eller uden ret til indbetalingssikring. Indbetalingssikring betyder, at vi viderefører indbetalingen til pensionsordningen, hvis du får tilkendt invalidepension fra os. På den måde bevarer du retten til fuld pension. Det afhænger af din pensionsordning, om du har ret til indbetalingssikring.