Opsparingsafdelingen er en særlig pensionsordning, hvor du er dækket på baggrund af dine faktiske indbetalinger og optaget før 1. april 2022.

Optagelse i opsparingsafdelingen

Du kan optages eller genoptages i opsparingsafdelingen i følgende situationer:

  • hvis du efter at være blevet helbredsbedømt, ikke kan optages eller genoptages på normale helbredsvilkår
  • hvis din optagelse eller genoptagelse er betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger, og du ikke afleverer helbredsoplysningerne

I opsparingsafdelingen bliver der oprettet en separat konto, hvor dit fulde pensionsbidrag indsættes. Når du går på pension, bliver dit indestående lavet om til årlige livsvarige ydelser.

Pensions- og forsikringsydelserne i opsparingsafdelingen vil i begyndelsen være væsentligt lavere end i den almindelige livsvarige pensionsordning.

Udbetaling

Når du går på alderspension, eller hvis du bliver invalid, bliver din opsparing lavet om til årlige livsvarige ydelser. Pensionen udbetales i månedlige ydelser

Hvis du dør inden, du går på pension, bliver der udbetalt primært ægtefælle-/samleverpension til efterlevende ægtefælle eller pensionsberettiget samlever og sekundært børnepensiontil børn under 21 år. Efterlader du hverken ægtefælle, samlever eller børn under 21 år, vil indestående udbetales til dit dødsbo.

Hvis du dør efter, du er gået på pension, og du efterlader dig en ægtefælle eller pensionsberettiget samlever, bliver der udbetalt en ægtefælle-/samleverpension, hvis du inden pensioneringen har tilknyttet en ægtefælle-/samleverpension til din pensionsordning.

Fleksible dækninger

I opsparingsafdelingen har du i forbindelse med at du går på pension mulighed for at vælge at tilknytte en ægtefælle-/samleverpension.

Ægtefælle-/samleverpensionen kan vælges med 10-årig eller livsvarig udbetalingsperiode fra din død.