Sådan sparer du op til din pension

Når du sparer på til din pension, kan du gøre det på flere forskellige måder.

Du sparer højest sandsynligt op gennem din løn, hvor du og din arbejdsgiver indbetaler en procentvis del af din løn til en eller flere af de tre opsparinger: Ratepension, livsvarig pension og aldersopsparing.

På siden her kan du læse om, hvad der karakteriserer hver af opsparingerne, og hvilke fordele samt ulemper de hver især har. Ligesom du kan sammenligne reglerne for opsparingerne på forskellige parametre.

Ønsker du at tilpasse noget i forhold til din opsparing, skal du kontakte os. Så sikrer vi os sammen, at dine valg passer bedst muligt til dig og dit liv.

Få overblik over din opsparing og muligheder

Herunder får du et hurtigt overblik over fordelene og ulemperne ved at vælge en ratepension, en livsvarig pension eller en aldersopsparing.

Hvis du vil have overblik over, hvilke opsparinger du indbetaler til, skal du besøge din personlige side. Her kan du også se, hvor meget du kan forvente at få udbetalt fra dine opsparinger, når du går på pension.

Ratepension

Sparer du op på en ratepension, bliver din opsparing udbetalt i månedlige rater over en periode på mellem 10 og 30 år.

Fordele

 • Du får skattefradrag for private indbetalinger.
 • Du har ikke nogen udbetalingsgrænse ved delpension.
 • Du kan omdanne opsparingen til en livsvarig pension.
 • Dine nærmeste pårørende får din opsparing, når du dør.

Ulemper

 • Du kan kun indbetale et begrænset beløb.
 • Du kan ikke få opsparingen udbetalt på én gang.
 • Dine udbetalinger er tidsbegrænsede.
 • Dine udbetalinger kan blive modregnet i folkepensionen.

Livsvarig pension

Sparer du op på en livsvarig pension, bliver din opsparing udbetalt i månedlige rater, så længe du lever.

Fordele

 • Du kan indbetale så meget, du ønsker via din arbejdsgiver.
 • Du får skattefradrag for private indbetalinger.
 • Dine udbetalinger er ikke tidsbegrænsede.
 • Dine nærmeste pårørende får din opsparing, hvis du dør, før du går på pension.

Ulemper

 • Du har en udbetalingsgrænse på 66 procent ved delpension.
 • Du kan ikke omdanne opsparingen til en anden opsparingsform.
 • Du kan ikke få opsparingen udbetalt på én gang.
 • Dine udbetalinger kan blive modregnet i folkepensionen.
 • Resten af din opsparing går til AkademikerPension, hvis du dør, efter du er gået på pension.

Aldersopsparing

Sparer du op på en aldersopsparing, bliver din opsparing som udgangspunkt udbetalt som et engangsbeløb, men du kan vælge at få beløbet udbetalt i mindre dele i stedet.

Fordele

 • Du kan få opsparingen udbetalt på én gang.
 • Du har ikke nogen udbetalingsgrænse ved delpension.
 • Du betaler ikke skat af dine udbetalinger.
 • Dine udbetalinger kan ikke blive modregnet i folkepensionen.
 • Dine nærmeste pårørende får din opsparing, når du dør.

Ulemper

 • Du kan kun indbetale et begrænset beløb.
 • Du betaler skat, når din arbejdsgiver indbetaler til ordningen.
 • Du får ikke skattefradrag for private indbetalinger.
 • Du kan ikke omdanne opsparingen til en anden opsparingsform.
 • Dine udbetalinger er tidsbegrænsede.

Indbetaling til din opsparing

Herunder kan du sammenligne de tre opsparingers regler for indbetaling.

Du indbetaler som standard til en ratepension, indtil du når den årlige beløbsgrænse. Herefter går dine indbetalinger til en livsvarig pension. Du sparer kun op på aldersopsparingen, hvis du selv tilvælger det.

Du kan som udgangspunkt indbetale til alle opsparingsformerne både som privatperson eller via din arbejdsgiver. Er du ansat på en overenskomst, kan der dog gælde særlige regler.

Fordeling af indbetalinger (standard)

Ratepension

Du indbetaler op til beløbsgrænsen.

Livsvarig pension

Du indbetaler, hvis du når beløbsgrænsen for ratepensionen.

Aldersopsparing

Du indbetaler ikke.

Særligt for ansatte under offentlig overenskomst

Du indbetaler som standard kun til en livsvarig pension, men du kan vælge at indsætte 1/3 af indbetalingerne fra din arbejdsgiver på en ratepension.

Beløbsgrænse

Ratepension

Ja (se grænsen).

Indbetaler du for meget, går resten af dine indbetalinger til en livsvarig pension.

Livsvarig pension

Nej for indbetalinger via din arbejdsgiver.

Ja for private indbetalinger (se grænsen), men muligt at indbetale mere ved at gøre brug af de særlige regler for opfyldningsfradraget.

Aldersopsparing

Ja (se grænsen).

Indbetaler du for meget, skal du betale en afgift. Den betales via din årsopgørelse. Læs mere om afgiften hos Skat. 

Bortseelsesret for indbetalinger via arbejdsgiver

Ratepension

Ja.

Livsvarig pension

Ja.

Aldersopsparing

Nej.

Vær derfor opmærksom på, at din skattepligtige indkomst bliver forhøjet, hvis du indbetaler til opsparingen. Det kan have betydning for dig, hvis din hustand modtager visse offentlige ydelser.

Fradrag for private indbetalinger

Ratepension

Ja.

Dine indbetalinger indberettes automatisk til Skat.

Livsvarig pension

Ja.

Dine indbetalinger op til grænsen indberettes automatisk til Skat.

Vil du gøre brug af de særlige regler for opfyldningsfradraget og indbetale over grænsen, skal du selv opgive det overskyende beløb på din årsopgørelse for at få fradrag.

Aldersopsparing

Nej.

Udbetaling før og efter din pensionsalder

Herunder kan du sammenligne de tre opsparingers regler for udbetaling ved pensionering.

Når du vælger at gå på pension, får du som standard udbetalt din ratepension over en 20-årig periode. Du kan dog vælge at ændre udbetalingsperioden eller at omdanne opsparingen til en livsvarig pension.

Er du ansat på en overenskomst, kan der gælde særlige regler for hvordan og hvornår du kan få udbetalt din opsparing.

Udbetalingsperiode (standard og tilpasningsmuligheder)

Ratepension

Du får som standard månedlige udbetalinger over 20 år

Du kan vælge at ændre udbetalingsperioden til at vare fra 10 år og op til 30 år i stedet.

Livsvarig pension

Du får månedlige udbetalinger resten af dit liv.

Aldersopsparing

Du får som standard udbetalt et engangsbeløb.

Du kan vælge at få beløbet udbetalt i mindre dele i stedet.

Udbetaling før tidligste pensionsalder

Ratepension

Ja.

Du betaler dog en en afgift på 60 procent af din udbetaling til Skat.

Livsvarig pension

Ja.

Du betaler dog en en afgift på 60 procent af din udbetaling til Skat.

Aldersopsparing

Ja.

Du betaler dog en en afgift på 20 procent af din udbetaling til Skat.

Særligt for ansatte under overenskomst

Der gælder forskellige begrænsninger for at få din opsparing udbetalt før tid. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

Skattefri udbetalinger

Ratepension

Nej.

Du betaler indkomstskat.

Livsvarig pension

Nej.

Du betaler indkomstskat.

Aldersopsparing

Ja.

Indbetalinger via din arbejdsgiver bliver beskattet ved indbetaling.

Ved private indbetalinger har du betalt skat af beløbet, inden du indbetalte det.

Modregning i folkepensionen

Ratepension

Ja.

Kan blive modregnet i folkepensionens tillæg. Læs mere om indkomstgrænserne for pensionstillægget på Borger.dk.

Livsvarig pension

Ja.

Kan blive modregnet i folkepensionens tillæg. Læs mere om indkomstgrænserne for pensionstillægget på Borger.dk.

Aldersopsparing

Nej.

Udbetalingsgrænse ved delpension

Ratepension

Nej.

Livsvarig pension

Ja.

Du kan maksimalt få udbetalt 66 procent af din opsparing.

Aldersopsparing

Nej.

Særligt for ansatte under offentlig overenskomst

Du har en begrænsning i din mulighed for udbetaling af delpension som offentligt ansat, da du maksimalt kan få udbetalt 33 procent af din opsparing.

Udbetaling hvis du dør eller bliver syg

Herunder kan du sammenligne de tre opsparingers regler for udbetaling ved sydom og død.

Uanset hvilken opsparing du har, får dine nærmeste pårørende din opsparing, hvis du dør, før du går på pension. Går du bort, efter du er gået på pension, gælder der dog særlige regler for din livsvarige pension.

Får du nedsat din erhvervsevne eller får en kritisk sygdom, kan du kun få udbetalt din eventuelle aldersopsparing. Du får i stedet udbetalinger fra din forsikring.

Død efter pensionering (standard og tilpasningsmuligheder)

Ratepension

Dine nærmeste pårørende får de resterende penge på din opsparing.

Livsvarig pension

AkademikerPensions medlemmer får som standard de resterende penge på din opsparing

Du kan vælge at sikre udbetalinger til dine nærmeste i en periode efter din død (garantiperiode), og/eller kan sikre din partner udbetalinger, så længe denne lever efter din død (længste af to liv).

Aldersopsparing

Dine nærmeste pårørende får de resterende penge på din opsparing.

Død før pensionering

Ratepension

Dine nærmeste pårørende får pengene på din opsparing (depotsikring).

Livsvarig pension

Dine nærmeste pårørende får pengene på din opsparing (depotsikring).

Aldersopsparing

Dine nærmeste pårørende får pengene på din opsparing (depotsikring).

Udbetaling ved kritisk sygdom og nedsat erhvervsevne

Ratepension

Nej, men du modtager udbetalinger fra din forsikring.

Livsvarig pension

Nej, men du modtager udbetalinger fra din forsikring.

Aldersopsparing

Ja, og du modtager udbetalinger fra din forsikring.