Din opsparing hos os er med til at sikre dig, at du trygt kan gå på pension og leve det liv, du ønsker dig. Det er naturligvis individuelt, hvor mange penge du har behov som pensionist, og derfor er det vigtigt, at du løbende tager stilling til, om du indbetaler nok til din opsparing.

Som udgangspunkt indbetaler du helt automatisk til din pensionsopsparing, når du er i arbejde. En del kommer fra din arbejdsgiver, og en del kommer fra din løn. De automatiske indbetalinger er nok for de fleste, men hvis du for eksempel ønsker at gå ned i tid eller tidligt på pension, kan du selv indbetale ekstra til din opsparing.

Hvis du ønsker at gå på pension uden at ændre dine vaner, anbefaler vi, at udbetalingerne fra din opsparing svarer til mellem 65 og 80 procent af, hvad du tjener i dag. Tjek derfor din opsparing, når der sker store ting i livet eller som minimum hvert tredje år. Så er du sikker på, at du sparer nok op til din pension.

Opsparingsformer

Der findes tre former for opsparing, du kan indbetale til, når du sparer op til pension: Ratepension, livsvarig pension og aldersopsparing.

Hos os indbetaler du som standard til en ratepension, indtil du når det årlige indbetalingsloft. Herefter går dine indbetalinger til en livsvarig pension.

Du bestemmer selvfølgelig selv, hvordan du ønsker at spare op. Så du kan til enhver tid ændre, hvilke opsparingsformer du indbetaler til.

Risikoprofil

Når du har Alfa, investerer vi din opsparing, så din risiko løbende bliver tilpasset og mindsket, efterhånden som du bliver ældre og skal bruge din opsparing. Det kalder vi livscyklus.

Du har muligheden for at vælge mellem tre risikoprofiler, så din opsparing passer bedst muligt til din øvrige privatøkonomi.

Du har som udgangspunkt risikoprofilen Mellem, der er det rette valg for de fleste, men den kan ændres til profilerne Lav eller Høj i stedet.

Indbetal ekstra

Du har altid mulighed for at indbetale ekstra til din pensionsordning. Selv et mindre beløb kan gøre en stor forskel for den tilværelse, du kan have, når du går på pension.

Det kan være en god ide at indbetale ekstra til din pension, hvis du:

  • gerne vil have skattefradrag og undgå at betale topskat
  • gerne vil have lidt ekstra penge mellem hænderne, når du går på pension

Du kan indbetale ekstra til din pension på to måder. Du kan tilpasse din nuværende indbetaling og overføre et ekstra beløb hver måned eller du kan overføre et engangsbeløb til din opsparing.

Begge dele kan du let gøre via din personlige side.

Husk frist for indbetaling

Hvis du gerne vil udnytte muligheden for at få fradrag i skatten for dine indbetalinger, skal pengene stå på din konto inden årets udgang.

Sidste frist for indbetaling er derfor onsdag den 27. december 2023.

Fradrag for din indbetaling

Når du indbetaler ekstra til en ratepension eller livsvarig pension, er indbetalingen fradragsberettiget. Det vil sige, at du får fradrag for din indbetaling i din personlige indkomst, så du betaler mindre i skat. Ved udbetaling skal du betale almindelig personlig indkomstskat.

Vælger du at indbetale ekstra til en aldersopsparing, har du ikke skattefradrag af indbetalingen. Udbetalingen er til gengæld skattefri.

Se beløbsgrænser og fradrag.

Saml din pension

Når du får nyt job eller skifter pensionsselskab, følger din tidligere pensionsordning ikke automatisk med. Derfor bør du tage stilling til, om du gerne vil have samlet din pension ét sted.

Hvis du samler din pension, får du et bedre overblik over, hvor mange penge du har til rådighed, den dag du går på pension. Samtidig sparer du penge på administrationsomkostninger.

Omkostninger ved overførsel af pension

Hvis du overfører pension fra et andet selskab i forbindelse med et jobskifte, koster det som udgangspunkt ikke noget for dig. Du kan dog blive opkrævet et gebyr fra det selskab, du overfører din pension fra.

Hvis overførslen ikke sker i forbindelse med et jobskifte, kan du risikere at skulle betale en administrationsomkostning, svarende til en procentdel af den overførte værdi. Du vil typisk også skulle betale et gebyr til det selskab, du overfører fra.

Livsændringer

Vi anbefaler, at du som minimum tjekker din pension hvert tredje år og justerer den, når der sker store ting i livet. Så er du sikker på, at fortsat sparer nok op, og at dine forsikringer dækker tilstrækkeligt, hvis uheldet er ude.