Opfyldningsfradraget er en særlig skatteregel, du kan benytte, når du selv indbetaler til livsvarig pension i en kortere periode end 10 år.

Indbetaling op til opfyldningsfradraget

For private livsvarige pensionsordninger gælder et såkaldt opfyldningsfradrag. Det betyder, at du kan fratrække op til opfyldningsfradraget i din personlige indkomst. 

Beløbet reguleres hvert år. Det er ét samlet beløb for dig, uanset om du har livsvarig pension flere steder.

Indbetaling over opfyldningsfradraget i mindst 10 år

Indbetaler du over opfyldningsfradraget, skal du indbetale i mindst 10 år for at få fuldt fradrag i din personlige indkomst for hele indbetalingen i indbetalingsåret. Du kan altså få fradrag for hele din indbetaling, blot indbetalingen fortsætter i mindst 10 år.

Er dine indbetalinger en privat fortsættelse af en arbejdsgiverordning, tæller de år, du indbetalte gennem din arbejdsgiver med. Dette er forudsat, at dine private indbetalinger sker i direkte forlængelse af arbejdsgivers indbetaling.

Når du har indbetalt i en periode på 10 år eller mere, kan du efterfølgende stille din indbetaling i bero uden konsekvenser.

Hvis du derimod nedsætter indbetalingen eller ophører med at indbetale, førend der er gået 10 år, vil det få skattemæssige konsekvenser.

Du vil alene få godkendt de fradrag, som du ville have haft, hvis det faktiske indbetalingsforløb var aftalt, da pensionsordningen blev etableret, og det, som du har fradraget for meget, vil blive pålagt en strafrente. Læs mere på www.skat.dk

Indbetaling over opfyldningsfradraget i mindre end 10 år

Indbetaler du i mindre end 10 år, skal den samlede indbetaling fordeles med 1/10 over 10 år. Indskud fradrages med 1/10 over 10 år. Du kan dog altid fratrække op til opfyldningsfradraget.

Du skal være opmærksom på, at du kan ikke skifte mellem fradrag i henhold til 1/10-reglen og opfyldningsfradraget.

Du kan altid nedsætte din indbetaling med opfyldningsfradraget i tegningsåret uden konsekvens.