Bliver du ramt af en kritisk sygdom, kan du få en skattefri engangsudbetaling, som kan hjælpe dig igennem en svær tid. Hvor mange penge, du kan få, afhænger af hvilke dækninger, du har valgt.

Hvis du har valgt også at dække dine børn mod kritisk sygdom, kan du få en engangsudbetaling, hvis dit barn får en kritisk sygdom.

Eksempler på sygdomme, der er dækket:

  • Blodprop i hjertet
  • De fleste ondartede kræftformer
  • Dissemineret sklerose
  • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi)
  • Muskelsvind
  • Nyresvigt
  • Parkinsons sygdom

Se alle de dækkede sygdomme i reglerne for din pensionsordning.

Læs mere om pension ved sygdom på borger.dk.

Det skal du være opmærksom på

  • xxx

Går du ned i tid?

Du skal være opmærksom på, at går du ned i tid på grund af eksempelvis dit helbred, så falder dine indbetalinger til pensionsordningen også. Det har den konsekvens, at din invalidepension falder. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, før du foreslår din arbejdsgiver at gå ned i tid af helbredsmæssige årsager.

Modregning af din pension

Mange af vores medlemmer har ret til udbetaling, hvis de modtager offentlig førtidspension. Udbetaling af offentlig førtidspension bliver ikke modregnet i en udbetaling fra os. Modtager du invalidepension fra pensionskassen, bliver den modregnet i den offentlige førtidspension.

Hvordan ser jeg mine forsikringer?

Log ind på din personlige side, hvor du kan se, hvordan du er dækket i tilfælde af kritisk sygdom.

Du kan være berettiget til invalidepension eller bidragsfritagelse

Kontakt med Sundhedsdatastyrelsen

Vi giver hver måned Sundhedsdatastyrelsen besked om, hvilke medlemmer, der er dækket af forsikringen. Herefter samkører Sundhedsdatastyrelsen vores data med de diagnoser, der er registreret i Landspatientregistret.

I de tilfælde, hvor der er sammenfald mellem forsikrede medlemmer og patienter, sender Sundhedsdatastyrelsen et brev til patienterne og opfordrer dem til at kontakte deres forsikrings- eller pensionsselskab. Brevet fra Sundhedsdatastyrelsen er ment som en ekstra sikkerhed for, at man husker sin forsikring.