Tilpas Alfa til dit liv

Med pensionsordningen Alfa kan du tilpasse din opsparing og forsikringer, så du en dag kan gå på pension og have sparet nok op til at leve det liv, du ønsker. Samtidig med at du kan være tryg ved, at du er godt sikret på rejsen frem til din pension.

Alfa indeholder som standard forsikringer mod nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom og tidlig død, som sikrer dig og dine nærmeste gennem hele livet. Ligesom du har en opsparing, hvor du løbende får nedtrappet din risiko i takt med at du bliver ældre, og hvor du selv kan vælge din risikoprofil.

Du kan løbende tilpasse både din opsparing og dine forsikringer, så din pensionsordning til enhver tid passer præcis til dig og dit liv. Læs mere om dine muligheder i afsnittene herunder.

Vær opmærksom på følgende:

 • Hvis du er overgået fra en tidligere ordning, kan du have andre dækninger end dem, der fremgår af siden her.
 • Hvis du er ansat på offentlig overenskomst, bliver en tredjedel af dit obligatoriske bidrag indbetalt til en ratepension (op til indskudsgrænsen), mens de resterende to tredjedele indbetales til en livsvarig pension.
 • Hvis du er selvstændig eller selvbetaler, vil du have dækninger med faste beløb i stedet for de procentvise dækninger af din løn, der fremgår af siden her.

Tilpasning af din opsparing

Når du har Alfa, investerer vi din opsparing, så din risiko løbende bliver tilpasset og mindsket, efterhånden som du bliver ældre og skal bruge din opsparing. Det kalder vi livscyklus.

Udover at have livscyklus har du muligheden for at vælge mellem tre risikoprofiler, og hvilke opsparingsformer du ønsker at indbetale til.

Ønsker du at tilpasse noget i forhold til din opsparing, skal du kontakte os på +45 3915 0100. Så vil en af vores rådgivere vende tilbage og spørge ind til din øvrige privatøkonomi. På den måde sikrer vi os sammen, at dine valg passer bedst muligt til dig og dit liv.

Risikoprofil

Du har muligheden for at vælge mellem tre risikoprofiler, så din opsparing passer bedst muligt til din øvrige privatøkonomi.

Du har som udgangspunkt risikoprofilen Mellem, der er det rette valg for de fleste, men den kan ændres til profilerne Lav eller Høj i stedet.

Standard

Du har en investeringsrisikoprofil med mellem risiko.

Tilpasning

Du kan vælge at ændre din investeringsrisikoprofil til lav eller høj.

Opsparingsformer

Du kan frit vælge, hvilke af de tre opsparingsformer ratepension, livsvarig pension og aldersopsparing du ønsker at indbetale til.

Som standard indbetaler du til en ratepension, indtil du når det årlige indbetalingsloft. Herefter går dine indbetalinger til en livsvarig pension.

Ratepension

Standard

 • Du indbetaler til din ratepension indtil beløbsgrænsen.
 • Din udbetalingsperiode er på 20 år.

 

Tilpasning

 • Udbetalings­perioden kan ændres til at vare fra 10 år og op til 30 år.
 • Hele eller dele af din opsparing kan overføres til en livsvarig alderspension.

Livsvarig pension

Standard

Hvis du når beløbsgrænsen for din ratepension, går resten af dine indbetalinger til en livsvarig alderspension, som udbetales, så længe du lever.

Tilpasning

 • Du kan vælge, at alle dine indbetalinger går til en livsvarig alderspension.
 • Når du når pensionsalderen, kan du vælge:
  • En garantiperiode, så dine nærmeste er sikret udbetaling efter din død.
  • At sikre din partner, så længe denne lever efter din død.
  • At kombinere de to førnævnte muligheder.

Aldersopsparing

Standard

Aldersopsparingen er ikke en del af standardpakken.

Tilpasning

Aldersopsparingen kan tilvælges som opsparingsform.

Tilpasning af dine forsikringer

Med Alfa er du som standard godt forsikret, hvis du får nedsat din erhvervsevne eller bliver ramt af en kritisk sygdom. Ligesom du er sikret, at hele din pensionsopsparing går til dine nærmeste, hvis du dør, før du når din pensionsalder.

Udover dine standardforsikringer har du mulighed for at tilkøbe forsikringer til dine børn. Synes du, at forsikringerne dækker for godt eller dårligt, kan du til enhver tid justere dem.

Ønsker du at tilpasse dine forsikringer, skal du besøge din personlige side. Her kan du frit vælge, hvordan du foretrækker at dække dig og din familie. Hvis du besvarer et par spørgsmål om dig og dit liv, får du desuden vores anbefalinger til, hvordan du tilpasser dine forsikringer bedst muligt til dig og dit liv.

Død før pensionering

Hvis du dør, inden du når folkepensionsalderen, er dine nærmeste pårørende sikret udbetalinger fra din pension.

Din depotsikring betyder, at din opsparing bliver udbetalt til dine nærmeste pårørende, mens din dødsfaldssum sikrer dem en ekstra udbetaling, hvis din opsparing ikke er særligt stor.

Har du børn, kan du sikre dem yderligere med en børnepension.

Depotsikring

Standard

Din opsparing er dækket af en depotsikring, så opsparingen altid bliver udbetalt til dine nærmeste, hvis du dør, før du går på pension.

Tilpasning

Depotsikringen har ingen tilpasningsmuligheder.

Udbetaling ved død (Dødsfaldssum)

Standard

Dine nærmeste er sikret en engangsudbetaling på tre gange din årsløn før skat. Dette er inklusiv din opsparing (depotsikring). Er din opsparing større end tre gange din årsløn, vil dine nærmeste alene få udbetalt din opsparing.

Tilpasning

Du kan vælge at ændre din dækning til at være fra nul til otte gange din årsløn.

Vælger du at ændre dækningen til nul, vil din opsparing (depotsikring) stadig blive udbetalt.

Børnepension ved død

Standard

Børnepensionen er ikke en del af standardpakken.

Tilpasning

Du kan vælge at dække dine børn med et beløb op til to gange frikortsgrænsen, indtil de fylder 21 år.

Kritisk sygdom

Bliver du ramt af en kritisk sygdom, får du en skattefri engangsudbetaling.

Har du børn, kan du sikre dig, hvis de bliver ramt af en kritisk sygdom.

Kritisk sygdom

Standard

Får du en kritisk sygdom, får du en engangsudbetaling på 150.000 kroner.

Tilpasning

Du kan vælge at ændre din dækning til at være op til 500.000 kroner.

Kritisk sygdom for børn

Standard

Kritisk sygdom for børn er ikke en del af standardpakken.

Tilpasning

Du kan vælge at dække dine børn mod kritisk sygdom, indtil de fylder 18 år. Får barnet en kritisk sygdom, får du en engangsudbetaling.

Du kan vælge et beløb på mellem 150.000 og 500.000 kroner.

Nedsat erhvervsevne

Får du nedsat din erhvervsevne, får du udbetalt en fast månedlig ydelse.

Har du børn, kan du sikre dem yderligere med en børnepension.

Nedsat erhvervsevne

Standard

Får du nedsat din erhvervsevne med mindst halvdelen indenfor dit fag, får du udbetalt en løbende ydelse, der svarer til 50 procent af din løn. Vi overtager også alle dine indbetalinger til din pensionsordning.

Derudover kan du få en forhøjet udbetaling, hvis du kommer i et jobafklarings- eller ressourceforløb.

Tilpasning

Du kan vælge at ændre din dækning til at være op til 90 procent af din løn. Du kan også vælge at nedjustere din dækning.

Børnepension ved nedsat erhvervsevne

Standard

Børnepensionen er ikke en del af standardpakken.

Tilpasning

Du kan vælge at dække dine børn med et beløb op til frikortsgrænsen, indtil de fylder 21 år.

Tilpasning af din sundhedsordning

Har du behov for at tale med en læge, få behandling hos en fysioterapeut eller få hjælp til at navigere i det offentlige sundhedssystem, kan du bruge din sundhedsordning.

Standard

Du er dækket af Ansvarlig Sundhedsordning. Ordningen koster 77 kroner om måneden (924 kroner om året), som du betaler af dit pensionsbidrag.

Du bliver desuden beskattet af 50 procent af prisen, da ordningen ikke kun dækker i arbejdstiden, men døgnet rundt.

Tilpasningsmuligheder

Du kan fravælge at være dækket af ordningen.