AkademikerPension tilbyder, at du kan oprette en forsikring, så du får udbetalt et skattefrit engangsbeløb, hvis dine børn under 18 år bliver ramt af en kritisk sygdom.

Eksempler på sygdomme, der er dækket:

  • De fleste ondartede kræftformer
  • Operationskrævende hjertesygdom
  • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
  • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
  • Større organtransplantationer
  • Kronisk nyresvigt
  • Visse svære epilepsisyndromer
  • Diabetes type 1

Se alle de dækkede sygdomme i reglerne for din pensionsordning.

Der er ikke dækning for sygdomme, der viser symptomer eller som barnet har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for inden forsikringen blev tegnet. Dette gælder imidlertid ikke for kræft, hvis der er gået mindst 10 år, uden barnet har fået stillet en kræftdiagnose. Så vil der atter kunne udbetales for kræft, hvis barnet får en dækningsberettiget kræftdiagnose i forsikringstiden.

Kontakt os hvis du ønsker at oprette en kritisk sygdomsdækning for dine børn.

Det skal du være opmærksom på