A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Livsvarig pension

Med en livsvarig pension slipper pengene aldrig op. Den bliver nemlig udbetalt fra den dag, du går på pension, og indtil du dør – uanset hvor længe du lever.

Som udgangspunkt går din indbetaling til livsvarig pension via din arbejdsgiver. Her får du skattefradrag, og det er kun din løns størrelse, der sætter begrænsninger.

Fordele ved livsvarig pension

 1. Du kan sikre din økonomi , så længe du lever med en fast udbetaling hver måned.

 2. Indbetaler du via din arbejdsgiver, kan du indbetale så meget, du har lyst til.

 3. Du har fuldt skattefradrag for indbetalinger i din personlige indkomst.

 4. Udbetalingerne kan fortsætte til dine nærmeste pårørende i en vis årrække eller livsvarigt.

Ratepension

Ratepension giver dig en mere glidende overgang til livet som pensionist., da den bliver udbetalt over en periode på mellem 10 og 30 år. På den måde får du udbetalt flere penge i starten, hvor dit behov typisk er størst.

Du er altid sikret, at din ratepension bliver udbetalt - enten til dig selv eller dine nærmeste pårørende.

Fordele ved ratepension

 1. Ratepension er et godt supplement til din livsvarige pension og giver dig et fast beløb hver måned i 10 til 30 år.

 2. Ratepensionen bliver altid udbetalt - enten til dig selv eller dine nærmeste pårørende.

 3. Du har fradrag for indbetalingerne i din personlige indkomst.

 4. Afkastet bliver kun beskattet med 15,3 procent årligt.

Aldersopsparing

Hvis du forventer at modtage offentlige ydelser den dag, du går på pension, så kan en aldersopsparing være en god ide for dig. Aldersopsparingen er nemlig et opsparingsprodukt, som ikke bliver modregnet i offentlige ydelser.


Fordele ved aldersopsparing

 1. En aldersopsparing kan enten finansieres via det pensionsbidrag, der indbetales gennem din arbejdsgiver, eller via dine egne frie midler som ekstra indbetaling.

 2. Du kan i 2023 indbetale op til 56.900 kr. om året til en aldersopsparing, hvis du har syv år eller mindre til din folkepensionsalder.

 3. Ved udbetaling bliver beløbet ikke modregnet i folkepensionens tillægspension.

 4. Du kan ikke få skattefradrag for dine indbetalinger. Til gengæld skal du ikke betale skat, når du en gang i fremtiden får pensionen udbetalt.