Bestyrelsens sammensætning

Der er 10 medlemmer i bestyrelsen for AkademikerPension. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer 

Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt vores medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg.  

Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis DM, Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).  

To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder, dvs. forsikring og investering samt ledelsesmæssig erfaring, vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

For at kunne være et af de fem medlemsvalgte medlemmer, der er valgt på bestyrelsesvalg, skal følgende desuden være opfyldt.  

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt uden tidsbegrænsning, og en overtrædelse er strafbar.


Revisions- og risikoudvalget

Revisions- og risikoudvalget består af to af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer samt det særligt regnskabs-/revisionskyndige bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens medlemmer

Data fra diagram
Valgt af medlemmerne 50%
Udpeget af de faglige organisationer 30%
Særligt sagkyndige 20%
Billede af Janne Gleerup

Janne Gleerup, forkvinde

Ph.d., udpeget af DM.

Billede af Tobias Bornakke

Tobias Bornakke, næstformand

Ph.d., medlemsvalgt.

Pia Risør Bjerre

Cand.psych, medlemsvalgt.

Joël C. Boukris

Autoriseret psykolog, udpeget af Dansk Psykologforening.

Billede af Per Clausen

Per Clausen

Cand.phil. i samfundsfag, medlemsvalgt.

Henrik Priergaard Nielsen

Særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem, valgt på generalforsamlingen.

Peter Hall

Udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening.

Billede af Henrik Klitmøller Rasmussen

Henrik Klitmøller Rasmussen

Særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem, valgt på generalforsamlingen.

Lisbeth Torfing

Ph.d., medlemsvalgt.

Pernille Wahlgren

Cand.mag., medlemsvalgt.

Bestyrelsesmøder og årshjul

Bestyrelsen holder årligt en række ordinære møder, som foregår i dagtimerne.