Vi har sagt det før og siger det gerne igen. Danmarks største virksomheder gør klogt i at kunne dokumentere, at de respekterer menneskerettighederne. Ellers kan det koste på bundlinjen.

Derfor har vi sammen med LD Fonde igen i år fremsendt et aktionærforslag til Mærsks generalforsamling, hvor vi beder selskabet rapportere mere og bedre omkring selskabets arbejde med vurdering og håndtering af risikoen for, at det bidrager til overtrædelser af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

”Manglende oplysninger på det område giver udfordringer, når vi som investorer skal vurdere, om en virksomhed er en god investering. I dag er det ikke længere kun begreber som markedsrisici, likviditetsrisici og andre traditionelle finansielle begreber, der spiller ind. Vores risikovurdering dækker i dag også bæredygtighedsrisici – altså en virksomheds håndtering af risici forbundet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold”, fortæller vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Mærsk kan vise vejen

Anders Schelde forklarer, at mens mange virksomheder har fået et styrket fokus på klima, halter det fortsat omkring dokumentation omkring menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

”Vi vil gerne have, at det generelt får lidt mere fart på, og her kan Mærsk virkelig vise vejen, da selskabet opererer i en branche og i geografier, som på forskellig vis er i højrisiko i forhold til menneske- og arbejdstagerrettighederne ”, fortæller han.

Lige som sidste år støtter Mærsks bestyrelse ikke forslaget.

Sidste år stillede vi også forslag på Carlsbergs generalforsamling, og siden da har bryggeri-giganten taget et stort skridt frem med udgivelsen af en ny rapport om håndteringen af menneskerets-spørgsmålet. Det er den vej, vi også gerne ser Mærsk gå.

 

Helt konkret indeholder forslaget:

At Mærsk skal dokumentere og kommunikere offentligt om:

  1. Identifikation og vurdering af risici: Hvordan virksomheden identificerer og vurderer risici i forhold til menneskerettigheder, herunder processen for at identificere negative indvirkninger forbundet med virksomhedens drift, forsyningskæde og forretningsforbindelser.
  2. Forebyggelse og håndtering af risici: Virksomhedens bestræbelser på at forebygge og afhjælpe de identificerede væsentlige risici/indvirkninger i forhold til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
  3. Opfølgning: Hvordan virksomheden overvåger effektiviteten af forebyggelsen og afhjælpningen af de identificerede risici, og hvordan den sikrer, at disse tiltag er egnede til at forebygge fremtidige negative indvirkninger.
  4. Interessentinddragelse: Hvordan virksomheden anvender interessentinddragelse til at oplyse virksomhedens menneskerettigheds-due diligence processer.
  5. Skærpet menneskerettigheds-due diligence: Hvordan virksomheden udfører skærpet menneskerettigheds-due diligence vedrørende projekter og kontrakter, hvor der er høj risiko for menneskerettighedskrænkelser.
Mærsk skib

Halvårsafkast på 9,3 procent: Tech-giganter i front

Globale aktier og især selskaber som Nvidia, Microsoft og Apple har haft seks forrygende aktiemåneder.

Tredje tur med Toyota: Tale og en tur i japansk tv

Den japanske bilgigant mærker på den hårde måde, at aktivt ejerskab er en langvarig proces.