A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension er ikke en arbejdsplads, hvor forskelsbehandling på baggrund af køn og uønskede seksuelle oplevelser er udbredte blandt medarbejderne.

Som mange andre virksomheder har AkademikerPension gennemført en uafhængig undersøgelse blandt medarbejderne for at finde ud af, om medarbejderne har oplevet forskelsbehandling på baggrund af køn og uønskede seksuelle oplevelser.

Nu ligger resultatet af Kvinfos undersøgelse klar, og konklusionen er, at ganske få ansatte har haft oplevelser i den sammenhæng.

Direktør Jens Munch Holst siger:

"Vi er selvfølgelig meget glade for rapportens hovedkonklusioner. Særligt glade er vi for, at vi ser et billede af en sund kultur med en gensidig respekt for hinanden. Rapporten, som stort set alle medarbejdere har medvirket i, har selvfølgelig givet os ting at tænke på, og derfor har vi blandt andet nedsat et diversitetsudvalg og sat en række aktiviteter i gang inden for rekruttering og transparens. Formålet er selvfølgelig at sikre, at kulturen fortsat lever et godt sted og justeres der, hvor der er behov”.

Samlet set finder undersøgelsen 14 oplevelser af forskelsbehandling, fordelt på 10 medarbejdere. Fem af oplevelserne vedrører løn, og mens kvindelige medarbejdere oplever at få mindre i løn på grund af deres køn, oplever enkelte mandlige respondenter at få mere i løn.

Derudover har enkelte medarbejdere oplevet at få nedsættende kommentarer eller ikke at blive taget seriøst på grund af deres køn. Der er også enkelte, der har haft en oplevelse af at blive fravalgt til bestemte typer af opgaver eller karrieremuligheder på grund af køn.

Vi følger op

Direktør i AkademikerPension, Jens Munch Holst, lover som sagt at følge op på konklusionerne.

”Jeg er glad for, at konklusionen overordnet siger, at forskelsbehandling på baggrund af køn og uønskede seksuelle oplevelser heldigvis ikke er udbredte på arbejdspladsen. Men en krænkelse og en dårlig oplevelse er altid én for meget. Og det er naturligvis noget, vi tager alvorligt. Derfor har vi som nævnt også oprettet et diversitetsudvalg, som vil læse rapporten nøje og derudfra lave en handlingsplan”.

Når det kommer til arbejdskultur, er der flere medarbejdere, i alt 16 procent, der angiver, at de i mindre grad oplever dårlige jokes og nedsættende sprogbrug om enten kvinder, mænd, homoseksuelle eller andre kønsidentiteter som en del af den daglige jargon på arbejdspladsen.

Det er overvejende mænd, der oplever dette sprogbrug. Der er desuden enkelte mænd, der ytrer bekymring for, at pensionskassens fokus på at få en mere lige kønsrepræsentation risikerer at føre til diskrimination af mænd.

Samtidig viser undersøgelsen, at halvdelen af medarbejderne ikke kender til eller er usikre på procedurerne for forskelsbehandling. Cirka en tredjedel kender ikke til eller er usikre på procedurerne for håndtering af uønskede seksuelle oplevelser.

Alligevel har langt de fleste tillid til, at de kan få hjælp og opbakning fra deres leder, hvis de skulle komme ud for noget.

Klik her og læs hele rapporten

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Billede af vindmøller

Vi bliver kritiseret i misvisende CO2-sammenligning.

Ny sammenligning giver desværre et forkert billede af vores klimaindsats.