A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Med en ny strategi, øget digitalisering og et helt nyt kernesystem har meget forandret sig både internt og i branchen siden 2017, hvor den eksisterende organisation blev etableret.

Derfor har ledelsen besluttet at gennemføre en større organisationsændring, som har til formål at modernisere organisationen, så den er tilpasset de udfordringer og arbejdsopgaver, den står overfor.

En slankere ledelse

En af de større ændringer er, at den tidligere forretningsledelse på syv personer forsvinder. I stedet bliver der oprettet en ny direktion, hvor direktør, Jens Munch Holst, får selskab af investeringschef, Anders Schelde, og medlemschef, Vibeke Aagaard.

”Med en slankere ledelse kan vi træffe hurtigere beslutninger og kan tydeligere prioritere projekter og ressourcer. Og det giver os mulighed for en frisk start, hvor vi kan se på gamle vaner med nye øjne”, fortæller Jens Munch Holst.

Mere ansvar ud i organisationen

Ændringen medfører, at flere afdelinger organisatorisk rykker rundt, så de fremover hører til under en af de tre personer i direktionen.

”Det betyder, at vi får en mere effektiv organisation, som i større grad får ansvar og mandat til at løse drifts- og udviklingsopgaver, siger Jens Munch Holst.

”Vi kommer til at styrke samarbejdet på tværs af organisationen og glæder os til at udvikle endnu bedre produkter og services til glæde og gavn for vores medlemmer”, fortsætter han.

Organisationsændringen er trådt i kraft pr. 7. oktober.

Fakta om AkademikerPension 

  • 150.000 medlemmer
  • 130 medarbejdere
  • Forvalter 127 milliarder kroner
Fra venstre: Vibeke Aagaard, Jens Munch Holst og Anders Schelde

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Billede af vindmøller

Vi bliver kritiseret i misvisende CO2-sammenligning.

Ny sammenligning giver desværre et forkert billede af vores klimaindsats.