Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente er den pensionsordning, som alle medlemmer optaget fra og med den 1. januar 2017 til og med den 30. juni 2022 har. Med mindre du på et tidspunkt har skiftet til en nyere pensionsordning.

Hvis du har Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente, indbetaler du som udgangspunkt kun op til en livsvarig pension, hvor din pensionsopsparing bliver forrentet med markedsrente ud fra en flad risikoprofil.

Med pensionsordningen er du som standard også godt forsikret, hvis du får nedsat din erhvervsevne eller bliver ramt af en kritisk sygdom. Du har også mulighed for at tilkøbe forsikringer til dine børn og tilpasse dine eksisterende forsikringer, hvis du synes, de dækker for godt eller dårligt.

Her på siden har vi samlet det vigtigste, du skal vide om pensionsordningen.

Særlige opmærksomhedspunkter for ordningen 

Vær opmærksom på, at din pensionsopsparing på Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente går til AkademikerPension, når du dør. Der vil derfor kun blive udbetalt penge fra dine eventuelle forsikringer.

Vær derudover også opmærksom på, at du skal kontakte os, før du fylder 60 år, hvis du vil fravælge forsikringen ægtefælle-/samleverpension.

Opsparing

Sådan sparer du op til pension

Når du har den Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente, indbetaler du som udgangspunkt kun til en livsvarig pension, da indbetalingerne fra din arbejdsgiver ikke kan indbetales til andre opsparingsformer.

Du indbetaler derfor ikke til en ratepension eller en aldersopsparing, medmindre du vælger at indbetale ekstra til din pensionsopsparing. Gør du det, skal du være opmærksom på, at denne del af din pensionsopsparing bliver sparet op på en selvstændig pensionsordning. Det kaldes at have en blandet police.

På din personlige side kan du på din kontooversigt se, hvor meget du har sparet op til pension, og hvilke opsparingsformer, du har indbetalt til.

Oversigt over opsparingsformer

Standard

Livsvarig pension

Du indbetaler som standard kun til en livsvarig pension.

Tilvalg

Aldersopsparing

Du kan vælge selv at indbetale til en aldersopsparing.

Denne del af din pensionsopsparing bliver sparet op på en selvstændig pensionsordning med markedsrente.

Ratepension

Du kan vælge selv at indbetale til en ratepension.

Denne del af din pensionsopsparing bliver sparet op på en selvstændig pensionsordning med markedsrente.

Alderssum

Du har frem til den 1. januar 2013 kunne vælge at sætte en del af din livsvarige pension af til en alderssum, som du kan få udbetalt som et engangsbeløb.

Du kan ikke længere sætte penge af til opsparingsformen.

Kapitalpension

Du har frem til den 1. januar 2013 kunne oprette en kapitalpension, som du får udbetalt som et engangsbeløb.

Du kan ikke længere indbetale til opsparingsformen.

Livsvarig supplerende opsparing

Du har frem til den 1. januar 2022 kunne oprette en livsvarig supplerende opsparing, der udbetales månedligt resten af livet.

Du kan fortsat indbetale til opsparingsformen.

Forrentning

Sådan forrentes din opsparing

På Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente bliver din pensionsopsparing forrentet med markedsrente.

Det betyder, at du en til en får det afkast, som pensionsordningens risikoprofil giver. Så når investeringerne i risikoprofilen bliver mere værd, stiger din opsparing tilsvarende. Ligesom din opsparing falder, hvis værdien af investeringerne falder.

Har du en blandet police, kan du have en del af din pensionsopsparing stående på pensionsordningen Alfa, hvor du selv kan vælge mellem tre risikoprofiler.

På din personlige side kan du på forsiden se, hvor meget din opsparing indtil videre er blevet forrentet med i år. Vil du se, hvordan din opsparing er blevet forrentet tidligere år, kan du gøre det ved at besøge din kontooversigt.

Risikoprofil

Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente har en flad risikoprofil.

Det betyder, at fordelingen af investeringerne forbliver den samme hele livet igennem, og du derfor har den samme risiko, uanset om du er ny på arbejdsmarkedet eller på vej på pension.

Illustrationen af risikoprofilen herunder viser, hvordan investeringerne fordeler sig. Den er dog kun vejledende, da  fordelingen kan ændre sig en smule over tid for at sikre den rette risikospredning. Hvis du vil se den præcise fordeling, finder du den på siden omkostninger og nøgletal.

Flad risikoprofil

Forsikringer

Sådan er du forsikret

Med Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente er du som standard godt forsikret, hvis du får nedsat din erhvervsevne eller bliver ramt af en kritisk sygdom.

Udover dine standardforsikringer har du mulighed for at tilkøbe forsikringer til dine børn. Synes du, at forsikringerne dækker for godt eller dårligt, kan du til enhver tid tilpasse dem.

Hvis du vil se, hvilke forsikringer du er dækket af, kan du til enhver tid se dine gældende forsikringer på din personlige side. Ønsker du at tilpasse dine forsikringer, skal du kontakte os.

Forsikringer ved død

Gruppeforsikring ved død

Standard

Hvis du dør, inden du er fyldt 67 år, får dine nærmeste en engangsudbetaling. Størrelsen på udbetalingen afhænger af din alder.

 • Under 40 år: 1.100.000 kroner
 • 40-44 år: 1.000.000 kroner
 • 45-49 år: 800.000 kroner
 • 50-54 år: 600.000 kroner
 • 55-59 år: 400.000 kroner
 • 60-66 år: 200.000 kroner
 • Fyldt 67 år: 0 kroner

Tilpasning

Gruppeforsikring ved død har ingen tilpasningsmuligheder.

Ægtefælle-/samleverpension

Standard

Når du dør, får din ægtefælle eller samlever udbetalt en månedlig ydelse i ti år. Ydelsen svarer til 40 procent af din løn. Dog maksimalt 550.000 kroner.

Tilpasning

Du kan vælge at ændre din dækning til at være fra 1 til 55 procent af din løn. Dog maksimalt 550.000 kroner.

Du kan også vælge at ændre dækningen, så den gælder hele livet.

Du kan fravælge ordningen frem til den dag, du fylder 60 år.

Børnepension ved invaliditet og død

Standard

Hvis du dør, inden du er fyldt 67 år, får dine børn op til 21 år (24 år, hvis du har indbetalt til pension inden 1993) udbetalt en månedlig ydelse, der svarer til 14 procent af din løn. Dog maksimalt 180.000 kroner.

Tilpasning

Du kan vælge at ændre din dækning til at være fra 1 til 18 procent af din løn. Dog maksimalt 180.000 kroner.

Du kan også fravælge forsikringen.

Dødsfaldssum

Standard

Dødsfaldssummen er ikke en del af standardpakken.

Tilpasning

Du kan vælge at sikre dine nærmeste en engangsudbetaling på 1 til 200 procent af din årsløn. Dog maksimalt 2.000.000 kroner.

Forsikringer ved kritisk sygdom

Gruppeforsikring ved visse kritiske sygdomme

Standard

Får du en kritisk sygdom, inden du er fyldt 67 år, får du en skattefri engangsudbetaling på 100.000 kroner.

Tilpasning

Gruppeforsikring ved visse kritiske sygdomme har ingen tilpasningsmuligheder.

Forsikringer ved nedsat erhvervsevne

Nedsat erhvervsevne (tidligere invalidepension)

Standard

Får du nedsat din erhvervsevne med mindst to tredjedele, får du udbetalt en månedlig ydelse, der svarer til 70 procent af din løn.

Du er også omfattet af en indbetalingssikring, der betyder, at vi overtager alle dine indbetalinger til din pensionsordning. Dog maksimalt 30 procent af din løn.

Tilpasning

Du kan vælge at ændre din dækning til at være fra 1 til 90 procent af din løn.

Gruppeforsikring ved invaliditet

Standard

Får du nedsat din erhvervsevne med mindst to tredjedele, inden du er fyldt 60 år, får du en skattefri engangsudbetaling. Størrelsen på udbetalingen afhænger af din alder.

 • Under 40 år: 400.000 kroner
 • 40-44 år: 300.000 kroner
 • 45-49 år: 200.000 kroner
 • 50-59 år: 100.000 kroner
 • Fyldt 60 år: 0 kroner

Tilpasning

Gruppeforsikring ved invaliditet har har ingen tilpasningsmuligheder.

Børnepension ved invaliditet og nedsat erhvervsevne

Standard

Hvis du får nedsat din erhvervsevne med mindst to tredjedele, inden du er fyldt 67 år, får dine børn op til 21 år (24 år, hvis du har indbetalt til pension inden 1993) udbetalt en månedlig ydelse, der svarer til 14 procent af din løn. Dog maksimalt 180.000 kroner.

Tilpasning

Du kan vælge at ændre din dækning til at være fra 1 til 18 procent af din løn. Dog maksimalt 180.000 kroner.

Du kan også fravælge forsikringen.

Sundhedsordning

Indbetaler du minimum 1.500 kroner om måneden til pension, har du som udgangspunkt vores sundhedsordning. Den giver blandt andet adgang til læge-hotline samt behandling hos psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer.

Arv og begunstigelse

Tag hånd om de rigtige ved din død

Når du dør, går din pensionsopsparing og eventuelle forsikringsudbetalinger til dine nærmeste pårørende. Vil du selv bestemme, hvem pengene fra din pensionsordning går til, skal du "begunstige" en eller flere personer.

Bestem over din arv

Alt det, der ikke er en del af din pensionsordning, bliver fordelt efter arveloven, når du dør. Ønsker du, at din arv bliver fordelt på en anden måde, skal du oprette et testamente. Det kan du i mange tilfælde gøre hurtigt, nemt og gratis med vores digitale testamenteløsning.

Regler og rådgivning

Læs reglerne for din pensionsordning

Du finder de gældende regler for Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente på vores side ved at klikke på knappen herunder. I reglerne finder du blandt andet kriterierne for at få udbetalt dine forsikringer.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Der er mange overvejelser forbundet med en pensionsordning. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte vores rådgivere.