Afkast år til dato - Maj

Herunder kan du se afkastet for pensionsordningen Alfas tre risikoprofiler.

Har du en pensionsordning med gennemsnitsrente er afkastet 3,8 procent.

Vil du se dit personlige afkast, skal du besøge din personlige side.

   15 år eller mere til pension 5 år til pension   5 år eller mere efter pension
Høj risiko 9,7 procent 7,2 procent 4,6 procent
 Mellem risiko 7,9 procent 5,3 procent 2,7 procent
 Lav risiko 6,0 procent 3,0 procent 0,9 procent

* Afkastene er opgjort den 1. juni 2024.

Investeringsdirektørens månedsanalyse

Maj: En turbulent måned for aktierne

Den seneste måned har vi set et aktiemarked, der fortsat buldrer derudaf. Der har været en del udsving, men investorerne har tydeligvis stadig stor tiltro til særligt det amerikaske marked og techgiganterne.

For vores unoterede investeringer har vi fortsat udfordringer med særligt vores ejendomsportefølje, hvor vi har mange nye projekter, der rammes af de høje priser for både materialer og arbejdskraft.

For obligationsmarkedet holder de forstsat høje renter kurserne oppe i et et niveau, som giver gode muligheder for at opkøbe statsobligationer med høje afkast over lange perioder.

Samlet set ser vi et stærkt afkast for alle investeringsprofiler på nuværende tidspunkt. Særligt risikoprofilen med høj risiko, da den nyder godt af sin høje eksponering for at glohedt aktiemarked.

"Vi ser et glohedt aktiemarked for tiden" Anders Schelde, investeringsdirektør

Alfa

Aktuelt afkast

Pensionsordningen Alfa har tre forskellige risikoprofiler, som alle er investeret ud fra princippet livscyklus. Det betyder, at din risiko bliver nedtrappet hvert år fra 15 år før til fem år efter din pensionsalder. Af den grund er afkastet for Alfa opgjort ud fra de tre risikoprofiler og tre forskellige tidspunkter i en opsparingsperiode.

Hvis du skifter til Alfa fra en af vores andre pensionsordninger, kan du det første år opleve, at dit personlige afkast afviger fra det, du ser her på siden. Det skyldes at vi i denne periode overfører din opsparing fra din gamle ordning til Alfa i bidder, så du er sikret bedst muligt mod pludselige udsving på finansmarkederne.

Gennemsnitsrente

Aktuelt afkast

Pensionsordningerne Markedsrente og Gennemsnitsrente deler den samme flade risikoprofil. At risikoprofilen er flad betyder, at risikoen er den samme hele livet igennem.

Har du en af de to pensionsordninger er dit afkast derfor det samme som alle andre medlemmer med ordningerne. Uanset om du er ny på arbejdsmarkedet eller på vej på pension.

Historisk afkast

Her finder du afkastet opgjort for vores pensionsordninger år for år tilbage til 1991 og i femårige perioder.

På nuværende tidspunkt har vi kun data for vores flade risikoprofil, da Alfa først fik tilknyttet livscyklus og risikoprofiler i november 2023. Der findes derfor ikke historiske data for pensionsordningens afkast endnu.