A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Udjævningsmekanismen betyder, at det faktiske in­vesteringsafkast bredes ud over en 10-årig periode.

Når du forlader arbejdsmarkedet er du her­med sikret mod store udsving i dine udbetalinger. Du vil kun opleve be­grænsede udsving og dermed økonomisk tryghed - uanset hvordan markedet bevæger sig.

Den 10-årige udjævningsmekanisme er særdeles ro­bust i forhold til markedsudsving: Set over en meget lang historisk periode, 1927-2013, har der været 3-4 be­givenheder i markedet, hvor den 10-årige udjævning resulterer i en mindre reduktion af pensionsudbetalin­gen i en kortere periode.

Den 10-årige periode er valgt, fordi den giver markant mindre udsving end en 5-årig periode eksempelvis ville gøre. Den 10-årige periode kan dog ændres fremadrettet, hvis der skulle opstå et behov for det.

Beregningsrenten er allerede indregnet i pensionerne. Det er derfor forskellen mellem afkastet og beregningsrenten, der udjævnes.