Udjævningsmekanismen betyder, at det faktiske in­vesteringsafkast bredes ud over en 10-årig periode.

Når du forlader arbejdsmarkedet er du her­med sikret mod store udsving i dine udbetalinger. Du vil kun opleve be­grænsede udsving og dermed økonomisk tryghed - uanset hvordan markedet bevæger sig.

Den 10-årige udjævningsmekanisme er særdeles ro­bust i forhold til markedsudsving: Set over en meget lang historisk periode, 1927-2013, har der været 3-4 be­givenheder i markedet, hvor den 10-årige udjævning resulterer i en mindre reduktion af pensionsudbetalin­gen i en kortere periode.

Den 10-årige periode er valgt, fordi den giver markant mindre udsving end en 5-årig periode eksempelvis ville gøre. Den 10-årige periode kan dog ændres fremadrettet, hvis der skulle opstå et behov for det.

Beregningsrenten er allerede indregnet i pensionerne. Det er derfor forskellen mellem afkastet og beregningsrenten, der udjævnes.