Faginvaliditet betyder, at når vi vurderer dit erhvervsevnenedsættelse, så ser vi udelukkende på, om du skønnes at kunne arbejde inden for dit fag eller med andre områder, hvor du kan anvende dine faglige kompetencer, inden for dit tidligere uddannelses-/arbejdsområde.

Du behøver altså ikke være ude af stand til at arbejde inden for alle erhverv, for at kunne modtage udbetaling ved nedsættelse af erhvervsevne fra AkademikerPension.