A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Hvis du har en dækning ved tab af erhvervsevne hos AkademikerPension, er den med faginvaliditet.

Faginvaliditet betyder, at når vi vurderer dit erhvervsevnetab, så ser vi udelukkende på, om du skønnes at kunne arbejde inden for dit fag eller med andre områder, hvor du kan anvende dine faglige kompetencer, inden for dit tidligere uddannelses-/arbejdsområde.

Du behøver altså ikke være ude af stand til at arbejde inden for alle erhverv, for at kunne modtage udbetaling ved tab af erhvervsevne fra AkademikerPension.