A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når du dør, påvirker det naturligvis din families økonomiske situation. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvem der arver din pensionsopsparing.

Du skal især være opmærksom på arv og begunstigelse, hvis du har en samlever, får børn, bliver gift eller skilt. En del af de penge, du har sparet op til pension, kan nemlig komme dine arvinger til gode. Som udgangspunkt går pengene fra din pension til dine nærmeste pårørende.

Nærmeste pårørende

Bestem selv, hvem pengene skal gå til

Du kan selv have indflydelse på, hvem der rent faktisk skal arve din pensionsopsparing. Det kan du gøre ved at indsætte en begunstiget på følgende produkter:

  • Kapital- og ratepension
  • Ugiftesum 
  • Dødsfaldssum
  • Aldersopsparing (hvis du har indbetalt til den via dine egne frie midler)

Du kan altid tjekke din pensionsoversigt og se, hvilke produkter du har.

Hvem kan du begunstige?

Hvis du ønsker at begunstige en eller flere bestemte personer, kan du vælge, at pengene fra din pensionsordning skal gå til:

  • Din ægtefælle eller registrerede partner
  • Dine børn, adoptivbørn og børnebørn (livsarvinger).
  • En person, du bor sammen med eller denne persons livsarvinger.
  • Din fraskilte ægtefælle eller registrerede partner.
  • Dine stedbørn eller deres livsarvinger.

Særligt for din gruppeforsikring

På din gruppeforsikring har du en livsforsikring kaldet gruppeforsikringssum ved død. Her kan du frit vælge, hvem pengene skal gå til. Det kan du ikke gøre hos os, men derimod på Forenede Gruppelivs hjemmeside, hvor du skal logge på 'Mit Gruppeliv' med dit NemID.

Du kan selv tage stilling

Vi anbefaler, at du udfylder en begustingelseserklærding og på den måde tager stilling til, hvem der skal have pengene fra din pension, når du dør.