A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Nærmeste pårørende er en betegnelse for dem, som i juridisk forstand er de personer, som er tættest på dig.

I juridisk forstand er dine nærmeste pårørende (prioriteret rækkefølge):

  1. Din ægtefælle/registreret partner.

  2. Din samlever.*

  3. Dine børn, adoptivbørn, børnebørn osv. (Livsarvinger)

  4. De arvinger, som fremgår af dit testamente.

  5. De arvinger, der har ret til pengene i henhold til arveloven.

* Man er samlever i juridisk forstand, hvis man lever op til:

  • man boede sammen med afdøde på dødsfaldstidspunktet og venter/har/har haft barn med afdøde

Eller

  • man boede sammen med afdøde på dødsfaldstidspunktet og levede sammen med afdøde i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet.