Nærmeste pårørende er en betegnelse for dem, som i juridisk forstand er de personer, som er tættest på dig.

I juridisk forstand er dine nærmeste pårørende (prioriteret rækkefølge):

  1. Din ægtefælle/registreret partner.
  2. Din samlever.*
  3. Dine børn, adoptivbørn, børnebørn osv. (Livsarvinger)
  4. De arvinger, som fremgår af dit testamente.**
  5. De arvinger, der har ret til pengene i henhold til arveloven.

* Man er samlever i juridisk forstand, hvis man lever op til, at:

  • man boede sammen med afdøde på dødsfaldstidspunktet og venter/har/har haft barn med afdøde

Eller

  • man boede sammen med afdøde på dødsfaldstidspunktet og levede sammen med afdøde i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet.

** Vær opmærksom på, at arvinger, som fremgår af dit testamente, springes over i forbindelse med udbetaling af din depotsikring, hvis du er ansat i det offentlige under overenskomst. Hvis dette ser ud til at påvirke dig, kan du altid kontakte os for at få rådgivning.