Hver fjerde kvinde ved ikke, hvad hun indbetaler til pension og interesserer sig ikke for det. Det til trods for, at kvinders pensionsopsparing på landsplan i gennemsnit er cirka 25 % mindre end mænds på grund af barsel, deltidsansættelse og lavere løn.

Den gode nyhed er, at kvinders depot i AkademikerPension ”kun” ligger 10,9 % under mænds. Men det er stadig mange penge og svarer i gennemsnit til lidt under 300.000 kr. Så alle kvinder bør tage et ekstra kig på deres ordning og justere den løbende.

Du skal leve af din pension i mere end 20 år

I AkademikerPension er 54 % af medlemmerne kvinder og 46 % mænd, og kvinder lever typisk længere end mænd, men i henhold til loven anvender pensionskasser ikke kønsopdelte levetider.

Et 30-årigt medlem af AkademikerPension vil ved pensionering som 69-årig i gennemsnit skulle leve af sin opsparing i knap 24 år. Det er derfor værd at tjekke, om der er nok på kontoen til at leve det liv, du ønsker som pensionist.

Kvinder indbetaler 460 kroner mindre end mænd

Kvinder i 20’erne betaler mere til pension end mændene. Fra 30’erne og fremad er det dog mændene, der lægger mest til side, og forskellen bliver større og større med alderen. I aldersgruppen 60-69 år betaler kvinderne for eksempel 6.470 kr., mens mændene betaler 6.930 kr. til pension pr. måned.

Deltid er dyrt

Ifølge Danmarks Statistik er 35 % af danske kvinder på deltid, mens 16 % af mændene er det. For medlemmer i 30’erne er 18 % kvinder på deltid, mens kun 9 % mænd er det. I 40’erne er 19 % kvinder på deltid og 7 % mænd. Da medlemmer på deltid jo tjener mindre end dem på fuld tid, går det ud over pensionsopsparingen.

Kvinder i AkademikerPension går desuden lidt tidligere på pension end mænd, cirka fire måneder. I 2020 var gennemsnitsalderen for kvinder i AkademikerPension, der gik på pension, knap 66 år. Det betyder, at kvinderne også stopper indbetalingerne til pension før mændene.

Fem pensionstips til kvinder

1. Følg med i din pensionsordning

Det er vigtigt at følge med løbende og tjekke din ordning, hver gang der sker ændringer i dit liv – når du bliver gift, får børn, stifter gæld, bliver skilt eller syg.

2. Overvej at indbetale mere

Hvis du skruer op for den månedlige indbetaling allerede i en tidlig alder, kan få hundrede kroner hver måned gøre en stor forskel for din pension.

3. Kompensér for barsel og deltid

Sæt gerne penge af i familiens budget, så du også kan indbetale til pension, mens du er på barselsorlov og modtager barselsdagpenge.

4. Del barslen

I din barsel indbetaler din arbejdsplads stadig til din arbejdsmarkedspension, men mange forlænger barslen ud over den arbejdsgiverbetalte periode. Det kan koste på pensionskontoen.

5. Del pensionen ved skilsmisse

Hvis du bliver skilt, beholder hver part som udgangspunkt sin egen pensionsopsparing, med mindre I har tegnet en ægtepagt. Det betyder, at mange fraskilte kvinder risikerer at have for få penge at leve for som pensionist.

Sparer du nok op?

Som pensionist bør du have 65-80 % af din nuværende løn udbetalt hver måned. Ved at logge på kan du lave en simulering og se, hvor mange penge du kan forvente at have til rådighed, hvis du eksempelvis går på pension som 67-årig.

Om det er nok, er individuelt og forudsætter, at du har gjort dig nogle tanker om, hvad det er for et liv, du vil leve som pensionist.