A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Omkostninger og gebyrer

Betaling for gruppeforsikring

80 kroner om måneden
Administrationsgebyr

30 kroner om måneden
Gebyr ved overførsler til andet selskab

0 kr.
Genkøbsgebyr

0 kr.
Kursværn

0 kr.
Omkostning af indbetalinger til livsvarig pension

0,75 %
Omkostning af indbetaling til ratepension og aldersopsparing

0,75 %
Gebyr ved udtrædelse

0 kr.

 

Oversigt over nøgletal

  2021 2020 2019 2018 2017
Afkastnøgletal            
Afkast før pensionsafkastskat

Se sammenligning med branchen →
10,9%


8,2%


14,7%


- 1,9%


9,0%Omkostnings- og resultatnøgletal
 
         
Omkostningsprocent af hensættelser 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,08%
Omkostninger per medlem (i kroner)

Se sammenligning med branchen →
525


555


520


537


507Konsolideringsnøgletal
         
Solvensdækning 239% 284% 302% 326% 299%

Forrentningsnøgletal
 
         
Egenkapitalforrentning efter skat 9,9% 7,5% 12,9% - 23,3% 8,2%
Forrentning af overskudskapital før skat 9,7% 7,5% 12,5% - 7,2% 9,0%