Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Det internationale økonomiske system overbelaster Jordens økologiske system, og det bliver meget dyrt på lang sigt, hvis vi ikke formår at genoprette balancen og skabe bæredygtig økonomisk udvikling.

AkademikerPension har længe arbejdet med netop biodiversitet og tager nu dette arbejde til det næste niveau med to nye internationale initiativer.

”Det haster med et øget fokus på biodiversitet. Heldigvis begynder der at dukke flere og flere initiativer op, ligesom flere værktøjer og data bliver tilgængelige. Som investor skal vi særligt være opmærksomme på, hvordan virksomheder i vores portefølje er afhængige af naturen i deres værdikæder, samt hvordan de påvirker biodiversiteten – både negativt og positivt”, siger investeringsdirektør i AkademikerPension, Anders Schelde.

Søger dialog med flere selskaber

Et af initiativerne er Nature Action 100, som er et globalt initiativ efter samme model som Climate Action 100+, hvor en række investorer går sammen for at lægge pres på en række selskaber på klima.

Nature Action 100 fokuserer på virksomheder i nøglesektorer, som er systematisk vigtige for at vende tabet af natur og biodiversitet inden 2030.

AkademikerPension bidrager med deltagelsen til at presse alle 100 selskaber og vil samtidig søge dialogen med flere specifikke selskaber.

”Vi vil gerne lægge vores energi der, hvor det gør en forskel, og Novo er oplagt, da pharma-industrien har et meget højt aftryk på og afhængighed af biodiversitet. JBS har vi tidligere været i indgående dialog med og med Nature Action 100 i ryggen kunne vi nå meget længere,” siger Anders Schelde.

"Det haster med et øget fokus på biodiversitet. Heldigvis begynder der at dukke flere og flere initiativer op, ligesom flere værktøjer og data bliver tilgængelige" Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension

Fokus på biodiversitet i årsbrev

I AkademikerPension har vi i årevis arbejdet med biodiversitet blandt andet i vores dialog med Carlsberg, den brasilianske regering og JBS, og i vores årsbrev til danske virksomheder var emnet et stort fokuspunkt.

”Både globalt og nationalt er vi langt fra målet, og jeg synes, det er sværere at arbejde med biodiversitet end eksempelvis klimaet. Det er et langt mere multifacetteret problem. Jeg finder dog optimisme i, at vi kan kopiere mange af skabelonerne fra arbejdet på klimaområdet, så vi forhåbentlig alle kan rykke hurtigere”, siger Anders Schelde.

Medunderskriver på støtteerklæring

Udover deltagelse i Nature Action 100 deltager vi i AkademikerPension også i tiltaget Finance for Biodiversity Pledge, som er en støtteerklæring for finansielle institutioner om at arbejde med biodiversitet.

Her bliver vi medunderskrivere sammen med 140 andre finansielle institutioner med en samlet AUM på 20.000 milliarder dollar.

Som underskriver vil vi være til at sende et signal til globale ledere om at beskytte og restaurere biodiversitet. Og derudover forpligter vi os gennem egne investeringer os til at arbejde for:

  • samarbejde og vidensdeling
  • aktivt ejerskab
  • kortlægning af impact
  • sætte mål senest 2024
  • rapportere offentligt om ovenstående inden 2025

”Disse to initiativer er forhåbentlig de første blandt mange flere, som med tiden vil få selskaber og ledere verden over til at tage biodiversitet mere seriøst end i dag”, slutter Anders Schelde.

Fakta: Biodiversitet

Biodiversitet er en samlet betegnelse for økosystemerne og dækker kort sagt alt liv på Jorden. FN definerer det som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt i de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variation indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”