Gør din pension endnu grønnere

Som medlem hos os bidrager dine pensionskroner allerede til den grønne omstilling. Men måske kunne du tænke dig, at dine indbetalinger i endnu højere grad arbejder for en grønnere fremtid?

Hvis det er tilfældet, giver vi nu dig, der har pensionsproduktet Alfa, en helt ny mulighed. Nu kan du nemlig øremærke 10 procent mere af din pensionsopsparing til investeringer i selskaber, der bidrager til at modvirke klimaforandringer og skaber et renere miljø. Det kalder vi et Grønt Boost.

Der får du med Grønt Boost:

  • Mulighed for at øge andelen af grønne investeringer i din pensionsopsparing.
  • Samme risikoprofil og samme forventede afkast på den lange bane.
  • Investeringer, der som altid har afsæt i sunde principper og fokus på risikospredning.

Her på siden har vi samlet alt, du behøver at vide om Grønt Boost. Du kan få et overblik over, hvad du konkret kommer til at investere i og læse en række spørgsmål og svar om tilvalget.

Bemærk: Du kan kun tilvælge Grønt Boost, hvis du har pensionsproduktet Alfa.

Boost din opsparing i dag

Her kan du tilvælge Grønt Boost.

Få en endnu grønnere opsparing ved at logge ind på din personlige side.

Øg dine grønne investeringer med Grønt Boost

Når du tilvælger Grønt Boost, udskifter vi 10 procent af dine investeringer, så en større del af dem fremadrettet er i selskaber, der for eksempel bidrager til at modvirke klimaforandringer eller skabe et renere miljø.

Selvom vi udskifter 10 procent af dine investeringer, stiger din samlede andel af grønne investeringer dog ikke med 10 procent. Det skyldes, at vi kun medregner den del af et selskabs omsætning, som kommer fra bidrag til den grønne omstilling.

Det er også grunden til, at du ikke har mere end lidt over 9 procent grønne investeringer uden Grønt Boost. For da den grønne omstilling først nu er ved at komme op i gear, er der på nuværende tidspunkt mange brancher, hvor kun en meget lille del af omsætningen kan beskrives som grøn.

I illustrationen herunder kan du se, hvordan den samlede andel af grønne investeringer ændrer sig for et typisk medlem før og efter Grønt Boost.

Groent Boost

Illustrationen viser ændringen for et typisk medlem. Det er et medlem, der har Alfa med risikoprofilen Mellem og 15 år eller mere til pension.

Se hvordan din andel af grønne investeringer ændrer sig

Beregneren viser, hvor meget din samlede andel af grønne investeringer stiger, hvis du tilvælger Grønt Boost. Andelen af grønne investeringer ændrer sig afhængigt af din risikoprofil, og hvor mange år du har til din pension.

Du har flest grønne investeringer, hvis du har en lav risiko og få år til pension. Det skyldes, at du i det tilfælde har en stor del af din pensionsopsparing investeret i obligationer, som på nuværende tidspunkt har en gennemsnitligt højere andel af grønne løsninger end aktier.

Indtaste din alder og vælge din risikoprofil for at se andelen af grønne investeringer i din pensionsopsparing.

Tog - arkivbillede

Hvad kan du forvente af afkastet?

Afkastet fra Grønt Boost vil kunne afvige fra det afkast, der er på den brede portefølje. Det gælder særligt på kort sigt, mens vi forventer, at eventuelle forskelle vil udligne sig på lang sigt. 

Da Grønt Boost ikke vejer mere end 10 procent, forventer vi ikke, at et tilvalg af Grønt Boost vil påvirke dit samlede afkast mærkbart på den lange bane.

Det er i langt højere grad dit valg af risikoprofil, der har en betydning for, hvilket afkast du får fra dine investeringer. For det er den, der bestemmer fordelingen af de resterende 90 procent af dine investeringer.

Billede af vindmøllepark

Disse selskaber investerer du i med Grønt Boost

Vi investerer dine penge i en bred vifte af selskaber, der er nøje udvalgt, fordi de arbejder for at modvirke klimaforandringer og bidrager til et renere miljø.

Herunder kan du se de 10 største investeringer i Grønt Boost.

Vil du se alle investeringerne i Grønt Boost, og hvordan de fordeler sig, kan du læse mere via knappen herunder.

Top 10 investeringer

#

Selskab

Bidrag til grøn omstilling

Andel grøn omsætning

Andel af porteføljen

1

Vineyard Offshore

Vedvarende energisystemer

100 procent

7,1 procent

2

Luneos

Effektivisering af energiforbrug

100 procent

3,9 procent

3

East Japan Railway

Elektrificering af transport

59,2 procent

3,1 procent

4

Signify

Effektivisering af energiforbrug

100 procent

3,1 procent

5

Edison International

Vedvarende energisystemer

46,5 procent

2,6 procent

6

IBM

Effektivisering af energiforbrug

37,0 procent

2,6 procent

7

LG Energy Solution

Effektivisering af energiforbrug

95,0 procent

2,6 procent

8

MTR

Elektrificering af transport

85,4 procent

2,6 procent

9

Aptiv

Elektrificering af transport

22,0 procent

2,5 procent

10

NVIDIA

Effektivisering af energiforbrug

39,4 procent

2,5 procent

Spørgsmål og svar