I AkademikerPension bruger vi e-Boks til at fortælle dig, når du har fået ny post.

Læs, hvorfor du kun får en advisering.

Omkostninger

Vi ønsker, at vores medlemmer skal have så lave omkostninger som muligt. Derfor har bestyrelsen for nogle år tilbage besluttet, at vi så vidt muligt skal benytte e-Boks og akademikerpension.dk til breve og dokumenter i stedet for at printe og sende dem fysisk. Når man sender via e-Boks, betaler man pr. brev i forhold til, hvor mange kilobyte brevet fylder. Så jo kortere brevene er, des lavere omkostninger.

Vi sender derfor adviseringer i e-Boks for at holde brevene korte og dermed undgå unødvendige udgifter. I 2018 brugte AkademikerPension knap 700.000 kr. på at sende adviseringer via e-Boks. Hvis vi valgte at sende de fuldstændige breve via e-Boks, ville udgiften stige til ca. det tredobbelte – og der er desværre kun medlemmerne til at betale den regning.

Løbende tilpasning af pensionsordning

I AkademikerPension mener vi, det er vigtigt, at vores medlemmer med jævne mellemrum besøger deres personlige side på akademikerpension.dk. På den personlige side kan medlemmerne se, om deres pension og deres forsikringer matcher deres forventninger og det liv, som de lever.

Sendte vi alt materiale i e-Boks, ville færre medlemmer besøge deres personlige side på akademikerpension.dk, og dermed ville der være en højere risiko for, at flere medlemmer ikke tilpassede deres pensionsordning løbende.

Der er undtagelser

Der vil i særlige tilfælde være breve eller dokumenter, som vores medlemmer modtager direkte i e-Boks. Det er dog undtagelsen.