A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Indbetalinger til ratepension, livsvarig pension eller livsvarig supplerende opsparing trækkes fra op til topskatten. Hvis du indbetaler via en arbejdsgiver, bliver beløbet trukket fra i din løn før skat. Fradragene gælder for dine samlede indbetalinger, uanset om du har oprettet en eller flere ratepensioner i et eller flere selskaber.

Du får ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing. Til gengæld bliver din aldersopsparing ikke modregnet i offentlige ydelser, som du evt. modtager som pensionist.

 

Satser for 2021

Aldersopsparing
Maksimal indbetaling til aldersopsparing (giver ikke fradrag) 

5 år før folkepensionsalderen og før diskvalifikation

52.400 kr.

Frem til 5 år før folkepensionsalderen

5.400 kr.


Ratepension
Maksimal indbetaling og fradrag på ratepension og 10-årig supplerende opsparing

58.500 kr.


Livsvarig pension
Maksimal egen indbetaling og fradrag til livsvarig pension og livsvarig supplerende opsparing (opfyldningsfradrag)

53.800 kr.


Salg af virksomhed
Ophørspension ved salg af virksomhed, fradrag op til

2.931.800 kr.


Dødsfald
Bundfradrag for afregning af boafgift

308.800 kr.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.