A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Billede af Jens Munch Holst
"Velkommen til AkademikerPension. Vi ønsker, at du får en god start på din pension hos os. Derfor har vi samlet tre gode pensionsråd til dig." Jens Munch Holst, direktør i AkademikerPension

Start din pension i god tid

Den første krone, du sparer op, kan blive syv kroner værd, når du går på pension, mens den sidste krone, du sparer op, måske kun er en krone værd.

Hele 97 procent af medlemmerne i AkademikerPension får brug for pengene i pensionsopsparingen. Det er flere end i befolkningen generelt. Blandt øvrige danske kvinder er det 80 procent og øvrige danske mænd 74 procent, der når at opleve pensionsalderen.

Samtidig stiger levealderen, og du skal forvente at leve af dine pensionspenge i mere end 20 år.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.<RenderFrontEnd>b__0_0(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.HelperResult.WriteTo(TextWriter writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()

Få overblik over din pension

Din pensionsordning er normalt knyttet til dit job og en vigtig del af din samlede løn. Når du får nyt job, får du derfor typisk også automatisk en pensionsordning. Den bliver betalt via din løn og udgør en fast procentdel, oftest mellem 15 og 18 procent hver måned. Din arbejdsgiver betaler to tredjedele, og du betaler selv den sidste tredjedel.

Som nyt medlem vil du muligvis allerede have en pensionsordning stående i et andet selskab eller i din bank. Vi anbefaler, at du samler din pension i AkademikerPension og dermed sparer administrationsomkostninger og får et bedre overblik.

Tilpas din pension løbende

Vi ved godt, at pension ikke er det første, man tænker på, når man starter i et nyt job. Derfor har vi gjort det nemt for dig at få tilpasset din pension, så den passer til netop dig.

En pensionsordning består af både forsikringer her og nu, hvis du bliver syg eller dør, og opsparing til den dag, du går på pension. Derfor bør du løbende holde øje med, om din ordning passer til netop der, hvor du er i livet.

Har du for eksempel børn, anbefaler vi, at du har en børnepension. Er du gift eller samlevende, er det fordelagtigt, du har en ægtefælle-/samleverpension, så din familie er sikret, hvis du skulle blive syg eller dø tidligt.