A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Bestyrelsens sammensætning

Der er 10 medlemmer i bestyrelsen for AkademikerPension. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer 

Fem bestyrelsesmedlemmer og deres personlige suppleanter vælges af og blandt vores medlemmer ved en urafstemning for en periode på fire år. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg.  

Tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis DM, Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).  

To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for centrale risikoområder, dvs. forsikring og investering samt ledelsesmæssig erfaring, vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

For at kunne være et af de fem medlemsvalgte medlemmer, der er valgt på bestyrelsesvalg, skal følgende desuden være opfyldt.  

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt uden tidsbegrænsning, og en overtrædelse er strafbar.

Bestyrelsesvalg 2023

I år er der valg til bestyrelsen i AkademikerPension.

Bestyrelsens medlemmer

Data fra diagram
Valgt af medlemmerne 50%
Udpeget af de faglige organisationer 30%
Særligt sagkyndige 20%
Billede af Janne Gleerup

Janne Gleerup, forkvinde

Ph.d., udpeget af DM.

Billede af Tobias Bornakke

Tobias Bornakke, næstformand

Ph.d., medlemsvalgt.

Billede af Per Clausen

Per Clausen

Cand.phil. i samfundsfag, medlemsvalgt.

Billede af Maja Holm

Maja Holm

Cand.scient, medlemsvalgt.

Henrik Priergaard Nielsen

Særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem, valgt på generalforsamlingen.

Peter Hall

Udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening.

Billede af Henrik Klitmøller Rasmussen

Henrik Klitmøller Rasmussen

Særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem, valgt på generalforsamlingen.

Eva Secher Mathiasen

Aut. psykolog, udpeget af Dansk Psykolog Forening.

Billede af Ingrid Stage

Ingrid Stage

Cand.mag., medlemsvalgt.

Lisbeth Torfing

Ph.d., medlemsvalgt

Bestyrelsesmøder og årshjul

Bestyrelsen holder årligt en række ordinære møder, som foregår i dagtimerne.