Den 24. februar besluttede vi at ekskludere den russiske stat fra vores investeringsunivers som følge af den igangværende invasion af Ukraine.

Som en ansvarlig pensionskasse har vi en ambition om ikke at have investeringer i stater, der overtræder internationale love og regler. Derfor var der ikke noget valg, da Rusland angreb Ukraine militært. Rusland blev straks ekskluderet fra vores investeringsunivers.

"Invasionen er en klar og utvetydig overtrædelse af internationale love og regler og af vores politik for ansvarlige investeringer." Jens Munch Holst, direktør i AkademikerPension


Eksklusionen betyder, at vi hurtigst muligt frasælger russiske statsobligationer samt investeringer i russiske selskaber, hvor staten ejer mere end 50 procent. I alt drejer det sig om investeringer for 304 millioner kroner, som vi frasælger. Det svarer til 0,2 procent af vores samlede portefølje.

”Ansvarlighed er en grundsten i vores investeringspolitik, og vi ønsker ganske enkelt ikke at investere i stater, som står bag grove brud på menneskerettighederne eller på internationale love og regler. Over for det står hensynet til risikospredningen, så vi sikrer vores medlemmer en god pensionsopsparing. Men vores medlemmer kan være trygge ved, at vi fortsat kan sprede vores investeringer på trods af eksklusionen af Rusland”, slutter han.