Om aktivklassen

AkademikerPension investerer en del af formuen i danske stats- og realkreditobligationer samt lignende obligationer med tilsvarende risikoprofil.

Beholdningsoversigt

Kolonnen 'CO2 tons' i beholdningsoversigten herunder viser CO2-udledningen (scope 1+2+3) fra den enkelte investering i forhold til AkademikerPensions andel af selskabet.

Bemærk: Oversigten viser vores samlede beholdning for denne aktivklasse. Den kan derfor ikke bruges til at konkludere, hvordan den enkelte pensionsopsparing hos AkademikerPension er investeret.

Referenceindeks

Vi bruger referenceindeks til systematisk at vurdere og undersøge, hvordan vores eksterne kapitalforvaltere og investeringer ligger i forhold til det øvrige marked.

For vores stats- og realkreditobligationer bruger vi følgende referenceindeks:

Statsobligationer

Nordea Markets Government Bond Denmark Index

Realkreditobligationer

Nordea MTG Callable