A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Dialog med AkademikerPension

AkademikerPension afholder hvert år en række spændende events for medlemmer og virksomheder med firmapension.

Ud over vores årlige generalforsamling, har vi dialogmøder, temamøder om pension, fællesmøder for seniorer, ligesom vi også deltager på Folkemødet på Bornholm.

Derudover deltager vi gerne på særligt tilrettelagte møder eller seminarer om pension og økonomi i din virksomhed. Målet er at klæde medarbejderne på til at forstå mulighederne i deres pension bedst muligt.

Hjælp dine kolleger

Som tillidsrepræsentant får du sikkert en del spørgsmål fra kolleger, der stiller spørgsmål om pension og forsikring.

Her kan du hjælpe med gode råd og vejledning, når medarbejderens arbejdsliv og livssituation har skiftet retning:

Andre gode råd og vejledning kan ses her.

Kontakt os

Kontakt vores markeds- og kundechef Kenneth Petersen for at høre mere:

Direkte telefon: +45 3915 0161
E-mail: kep@mppension.dk

De unikke medlemsfordele

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse. Det betyder, at alt overskud tilhører medlemmerne.

Vores pensionskasse er for alle akademikere, der ønsker ansvarlige investeringer, pension og forsikring til kostpris samt skræddersyede produkter.