A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension har investeret i denne type aktiver i mange år og anvender i den forbindelse primært eksterne samarbejdspartnere. AkademikerPension foretager ikke selv investeringerne direkte, da det vil kræve et uforholdsmæssigt stort antal medarbejdere at følge det omfangsrige marked. Investeringsteamet hos AkademikerPension står derimod for at udvælge de eksterne forvaltere, så porteføljen er tilpasset efter AkademikerPensions overordnede markedsforventninger og den ønskede risikoprofil. Geografisk er der fokus på Nordamerika og Vesteuropa.

Private Equity

Når AkademikerPension investerer i private equity (unoterede aktier) foregår det gennem eksternt forvaltede kapitalfonde, der har specialiseret sig inden for et særligt fokusområde. Denne type af investeringer er med til at give AkdemikerPensions samlede investeringsunivers en spredning inden for både afkast og risiko, som ikke umiddelbart kan opnås via det børsnoterede aktiemarked.

Kapitalfondene i AkademikerPensions portefølje har som oftest ejermajoritet i de underliggende porteføljeselskaber, og udnytter denne kontrol aktivt til at skabe værdi gennem implementering af operationelle og strategiske forbedringer af de ejede selskaber. AkademikerPension ønsker ikke at investere i kapitalfonde, som alene bruger aggressiv finansiel låntagning eller aggressiv skatteoptimering til at skabe afkast.

Infrastruktur

AkademikerPension investerer i infrastruktur for at generere et stabilt og forudsigeligt afkast over en længere investeringshorisont. Der er et ekstra fokus på områder, der bliver ønsket fremmet fra politisk side, for eksempel investeringer inden for vedvarende energi og bæredygtighed.

Investeringer i infrastruktur har en lavere risikoprofil og typisk god likviditet, da selskaber eller projekter inden for infrastruktur kun i begrænset omfang er udsat for konkurrence og ofte udfører essentielle opgaver for det omkringliggende samfund. Der er gerne tale om selskaber med simple forretningsmodeller og begrænset teknologisk eller politisk risiko, hvor den primære værdiskabelse, udover det løbende afkast, sker gennem den eksterne forvalters arbejde med operationelle forbedringer og yderligere investeringer i vækst.

Ejendomme

AkademikerPension investerer direkte i danske ejendomme, mens fondsbaserede investeringer sker gennem en række eksterne ejendomsforvaltere i udlandet.

Den direkte ejede danske ejendomsportefølje består af ejendomme med lav risiko i Storkøbenhavn. Her er fokus at skabe et stabilt løbende afkast primært drevet af lejevækst og den generelle udvikling på ejendomsmarkedet. Enkelte ejendomme i AkademikerPensions portefølje vil have et yderligere udviklings­potentiale, der vil blive evalueret med henblik på at maksimere porteføljens afkast.

Den indirekte ejede del af porteføljen har et tilsvarende langsigtet fokus, men hvor afkastet fra den direkte ejede del af porteføljen primært kommer fra et løbende afkast, vil afkastet fra den indirekte ejede portefølje i højere grad være baseret på kapitalgevinster ved salg.

Forvaltere

Valget af eksterne forvaltere følger en veldefineret, men kompliceret holistisk proces med adskillige komponenter.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.