Du får børn

Som forælder er det vigtigt, at du sikrer dig, at du og din familie kan klare jer, hvis der sker noget uforudset, og at du er opmærksom på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved eksempelvis en barselsorlov.

Som en del af din pensionsordning har du forsikringer, der kan hjælpe dig og din familie, hvis du for eksempel får nedsat din erhvervsevne, eller du bliver ramt af en kritisk sygdom. Dine børn er dog ikke automatisk forsikret som en del af din pensionsordning, og det er derfor vigtigt, at du tjekker dine forsikringer og tager stilling til, hvordan du ønsker at sikre dig og dine børn.

Hvis du går på barselsorlov eller deltid i en periode, kan det have konsekvenser for din pensionsopsparing, som det er vigtigt, at du forholder dig til

Derudover anbefaler vi, at du forholder dig til, hvem der skal have din pensionsopsparing og din øvrige arv, når du dør. Særligt hvis du har er en partner, og I ikke er gift. For uanset hvor længe I har været sammen, arver I ikke automatisk hinanden.

På siden her har vi samlet alt det, du bør have med i overvejelserne i forhold til din pensionsordning, når du får børn.

Omfattede medlemmer

Siden er kun relevant for dig, der har pensionsordningen Alfa og indbetaler mere end 1.500 kroner om måned til din pensionsopsparing.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du se, hvad der gælder for dig under regler for din pension.

Oprethold dine indbetalinger

Når du får børn, går du højest sandsynligt også på barsel. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om du indbetaler til din pensionsordning, mens du er på barselsorlov.

Hvis du har barsel med fuld løn, vil der automatisk blive indbetalt til pension af din løn, men er det ikke tilfældet, afhænger det af dit ansættelsesforhold, om der bliver indbetalt til pension under din barsel.

Hvis du ikke får fuld løn under din barsel, kan det måske give mening for dig at indbetale ekstra til din pensionsopsparing, mens du er på barsel.

Om og hvor meget, du bør indbetale, afhænger af, hvordan din livssituation ellers ser ud. Har du for eksempel en partner, kan I overveje, om jeres samlede økonomi giver dig mulighed for at opretholde dine indbetalinger, mens du er på barsel. Hvis det ikke er en mulighed, skal du overveje, om det er nødvendigt at udfylde "hullet" i din opsparing på et senere tidspunkt.

Hvis du ønsker at indbetale på egen hånd, kan du enten indbetale et engangsbeløb eller oprette en fast månedlig indbetaling. Er du i tvivl om, hvad der giver bedst mening for dig, så kontakt os.

Tilpas dine forsikringer

Når du får børn, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du har et økonomisk sikkerhedsnet, hvis der sker dig eller dine børn noget uforudset. Som standard betaler du ikke for forsikringer til børn, når du får din pensionsordning. Du bør derfor tjekke dine forsikringer og tage stilling til, hvordan du ønsker at sikre dig og dine børn.

Ud over, at du kan hæve dine egne dækninger i tilfælde af kritisk sygdom, nedsat erhvervsevne og død før pensionering, kan du også tilkøbe dækninger til dine børn. Du kan sørge for, at familien får udbetalt et engangsbeløb i tilfælde af, at dine børn får en kritisk sygdom. Ligesom du kan sikre dine børn løbende udbetalinger, hvis du får nedsat din erhvervsevne, eller du dør, inden dine børn er blevet 21 år. Det kaldes en børnepension.

Dine forsikringer og sundhedsordning fortsætter uændret i 12 måneder, selvom du er på barsel, og du i en periode måske ikke indbetaler til pension. Det kaldes bidragsfri dækning og sker automatisk. Du skal dog være opmærksom på, at du fortsat betaler for dine forsikringer, sundhedsordning og administration. Betalingen kommer fra din pensionsopsparing, som derfor løbende bliver mindre, hvis ikke du på egen hånd fortsætter med at indbetale til din opsparing.

På din personlige side kan du få vores anbefalinger til, hvordan du tilpasser dine forsikringer bedst muligt til din nye livssituation. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind og besvare et par spørgsmål om dig og dit liv.

Hvis du får børn alene

Som eneforsørger er det særligt vigtigt, at du tager stilling til, hvordan dine børn skal klare sig, hvis du bliver alvorligt syg, får nedsat din erhvervsevne eller dør, mens de er umyndige.

Tag hånd om de rigtige ved din død

Når du dør, går din pensionsopsparing og eventuelle forsikringsudbetalinger til dine nærmeste pårørende.

Når du får børn, er det en god idé at tjekke, hvem der i juridisk forstand står til at arve din pensionsopsparing. Hvis du ønsker det, kan du med en begunstigelse sikre dig, at pengene går til den eller dem, du ønsker.

Hvis du har delebørn

Har du egne børn og delebørn, du ønsker at ligestille, er det særligt relevant, at du tilpasser, hvem du ønsker at begunstige, og hvor meget de hver især skal have.

Opret et testamente

Alt det, der ikke er en del af din pensionsordning, bliver fordelt efter arveloven, når du dør. Ønsker du, at din arv bliver fordelt på en anden måde, skal du oprette et testamente. Det kan du gøre hurtigt, nemt og gratis med vores digitale testamenteløsning.

Når du får børn, kan du med et testamente sikre dig, at de arver dig, når du dør.

Hvis du har delebørn

Har du børn fra tidligere forhold eller delebørn du gerne vil ligestille, er det særligt relevant, at du tilpasser, hvem der skal arve dig, og hvor meget de hver især skal have. På den måde undgår du arvestridigheder, da de juridiske forhold er på plads, og der ikke er nogen tvivl om, hvem der skal arve dig.

Få styr på alt det andet

Når du får børn, er der meget andet end din pensionsordning, du skal sætte dig ind i og forholde dig til.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du brug for hjælp til at sikre dig, at du og din familie er dækket tilstrækkeligt af dine forsikringer, og at de rigtige får udbetalingerne fra din pensionsordning, kan du altid kontakte vores rådgivere.

Andre relevante livsændringer

Du får en partner

Sørg for, at I har sikret hinanden tilstrækkeligt, hvis der sker noget uforudset.

Du overvejer deltid

Forhold dig til, hvordan du fortsat sikrer dig en tilstrækkelig opsparing som pensionist.