Med bidragsfri dækning bevarer du dine hidtidige forsikringsdækninger i pensionskassen.