Børnepension ved nedsat erhvervsevne er en tilvalgsforsikring, der bliver udbetalt hvert år til dine børn (herunder adoptivbørn) indtil de fylder 21 år, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med mindst halvdelen inden for dit fag.

Hvor mange penge, dine børn kan få, afhænger af hvor høj en dækning, du har valgt.

Omfattede medlemmer

Siden er kun relevant for dig, der har pensionsordningen Alfa og indbetaler mere end 1.500 kroner om måned til din pensionsopsparing.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du se, hvad der gælder for dig under regler for din pension.

Standarddækning og tilpasningsmuligheder

Børnepension ved nedsat erhvervsevne er ikke en del af standardpakken for din pensionsordning.

Har du vores nyeste pensionsordning Alfa, kan du tilvælge forsikringen og sikre dine børn under 21 år en årlig udbetaling, der svarer til frikortsgrænsen, hvis du får nedsat din erhvervsevne med mindst halvdelen inden for dit fag. Udbetalingerne stopper den dag, dine børn fylder 21 år.

Udbetalingerne er skattepligtige, men så længe de er inden for frikortsgrænsen, betaler dine børn ikke skat af dem. Har dine børn anden indtægt og bruger deres frikort til den, skal de betale skat af deres udbetalinger fra os. I så fald betaler de indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan til enhver tid se og tilpasse dine forsikringer på din personlige side, hvis du har Alfa.

Udbetaling af forsikringen

Hvis det vurderes, at du har ret til udbetalinger fra din forsikring ved nedsat erhvervsevne, vil udbetalingerne til dine børn starte på samme tid, som dine egne udbetalinger starter.

Det med småt

Vil du vide mere om, hvordan forsikringerne i din pensionsordning dækker dig, kan du til enhver tid læse de gældende vilkår i det relevante regelsæt for din pensionsordning.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du spørgsmål til dine forsikringer, kan du altid kontakte vores rådgivere.