A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Du har nu valg at gå på pension og starter et nyt stort kapitel i dit liv. Vi har på denne side samlet en række informationer, der kan hjælpe dig godt i gang med livet som pensionist.

Sådan er din pension beregnet

De månedlige pensioner er forudbetalt og bliver sat ind på din konto på den sidste hverdag i måneden. Du vil modtage en meddelelse, som indeholder informationer om de udbetalte beløb og skattetræk. Vores beregninger varierer med de indbetalte bidrag, og beregningerne forudsætter derfor, at dine pensionsindbetalinger fortsætter uændret frem til pensioneringen. Hvis du har tilbageværende dækninger hos os, har vi vedlagt en dækningsoversigt til din orientering. Beløbene i dækningsoversigten er beregnet med den fastsatte bonus og kontorente i indeværende år, men er beregnet uden bonus og med en beregningsrente på 3,75 pct. herefter. Beregningsrenten fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen, og kan blive ændret.

Dine alderspensioner er vist i nutidskroner.

Det sker der med din gruppeforsikring

Når du starter udbetaling af hel alderspension bortfalder din gruppeforsikring, hvis du inden overgangen til alderspension var dækket. Du kan læse mere om gruppeforsikringen på vores hjemmeside.

Dødsfaldsdækninger og ægtefællepension

Ægtefælle-/samleverpension bliver udbetalt ved din død og svarer som udgangspunkt til 60 pct. af din pension på dødstidspunktet. Vi beregner som standard både invalidepensionen og ægtefælle- /samleverpensionen som om, du går på pension som 67-årig. Den faktiske ægtefælle-/samleverpension afhænger dog af, hvor meget du får udbetalt på dødstidspunktet. Dør du inden pensionering, bliver ægtefælle-/samleverpensionen beregnet af den største af enten invalidepensionen eller alderspensionen.

Hvis du er på den fleksible ordning og du har ”skruet” op eller ned for procenten for ægtefælle- /samleverpension, så den ikke længere er 60 pct., er det den valgte pct., som bestemmer størrelsen på pensionen.

Efterløn og folkepension

Det kan have konsekvenser for en eventuel efterløn, at du får penge udbetalt fra din pension. Kontakt din a-kasse for at få mere at vide.

Det kan have konsekvenser for størrelsen af din folkepension, at du får penge udbetalt fra din pension. Det påvirker kun folkepensions tillægspension, ikke grundbeløbet. Kontakt Udbetaling Danmark for at få mere at vide.

Andre muligheder

Delpension: Delpension er en fleksibel løsning, hvis du ønsker en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, fx hvis du går ned i arbejdstid. I så fald kan du kombinere løn og penge fra din pension.

Ønsker du denne løsning, skal du kontakte os.

Variabel startpension: Du har mulighed for at få udbetalt et højere beløb (fra 1. januar 2017) eller et lavere beløb end standardbeløbet for din pension. Det betyder, at du enten kan begynde med at få en højere pensionsudbetaling og derefter en gradvist mindre pension (afhængigt af forrentningen af din pension). Eller at du begynder med en lavere pension, som derefter kan stige (afhængigt af forrentningen).

Ønsker du denne løsning, skal du kontakte os.

Kapitalisering af livsvarig pension: Hvis din livsvarige pension (efter udbetaling af alderssummen ) er mindre end 10.200 kr. om året, kan du få omregnet den livsvarige pension til et engangsbeløb, som du kan få udbetalt. Du betaler 40 % i skat af beløbet ved udbetaling.

Ønsker du denne løsning, skal du kontakte os.