Du bliver ledig

Selvom du mister dit arbejde i en kortere eller længere periode, kan du stadig gøre brug af de forskellige tilbud i din pensionsordning. Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med din opsparing og forsikringer fra den dag, du ikke længere får udbetalt løn.

Hvor meget du sparer op til din pension, har stor betydning for dine muligheder senere i livet. For eksempel om du kan gå tidligt på pension. Når du bliver ledig, spiller det derfor en rolle, om du fortsætter indbetalingerne til din pensionsopsparing, selvom du får mindre udbetalt. Gør du ikke det, er det vigtigt, at du lægger en plan for, hvordan du senere kan udfylde ”hullet” i din opsparing.

Som en del af din pensionsordning har du også forsikringer, der kan sikre dig selv og din familie, hvis du for eksempel får nedsat din erhvervsevne, eller du bliver ramt af en kritisk sygdom. Dine forsikringer fortsætter uændret i 12 måneder, selvom du ikke indbetaler til din pensionsopsparing.

På siden her har vi samlet alt det, du bør have med i overvejelserne i forhold til din pensionsordning, når du bliver ledig.

Omfattede medlemmer

Siden er kun relevant for dig, der har pensionsordningen Alfa og indbetaler mere end 1.500 kroner om måned til din pensionsopsparing.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du se, hvad der gælder for dig under regler for din pension.

Overvej at fortsætte dine indbetalinger

Det kan muligvis give mening for dig at fortsætte dine pensionsindbetalinger på egen hånd, mens du er ledig. Dermed kan du være sikker på, at din opsparing fortsat vokser, samtidig med at du betaler for forsikringer og sundhedsordning.

Om og hvor meget, du bør indbetale, afhænger af, hvordan din livssituation ellers ser ud. Har du for eksempel en partner, kan I overveje, om jeres samlede økonomi giver dig mulighed for at opretholde dine indbetalinger i din ledighedsperiode. Hvis det ikke er en mulighed, skal du overveje, om du på en anden måde kan udfylde "hullet" i din opsparing på et senere tidspunkt.

Hvis du ønsker at indbetale på egen hånd, kan du enten indbetale et engangsbeløb eller oprette en fast månedlig indbetaling. Er du i tvivl om, hvad der giver bedst mening for dig, så kontakt os.

Behold dine forsikringer indtil næste job

Når indbetalingerne til din pensionsopsparing stopper, fortsætter dine forsikringer og sundhedsordning uændret i 12 måneder. Det kaldes bidragsfri dækning og sker automatisk. Når de 12 måneder er gået, bliver du automatisk hvilende medlem. Du kan vælge at forlænge din dækningsperiode ud over de 12 måneder.

Når du er på bidragsfri dækning, skal du være opmærksom på, at du fortsat betaler for dine forsikringer, sundhedsordning og administration. Betalingen kommer fra din pensionsopsparing, som derfor løbende bliver mindre, hvis ikke du på egen hånd fortsætter med at indbetale til din opsparing.

Ønsker du ikke bidragsfri dækning, kan du i stedet vælge at blive hvilende medlem med det samme. Det gør du ved at kontakte os. Som hvilende medlem er du ikke dækket af forsikringer eller sundhedsordning, og du betaler derfor ikke for nogen af delene. Vær dog opmærksom på, at du stadig betaler for administration.

Få styr på alt det andet

Når du bliver ledig, er der meget andet end din pensionsordning, du skal sætte dig ind i og forholde dig til.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du brug for hjælp til at vurdere, om du bør fortsætte med at indbetale til din pensionsopsparing, mens du er ledig, kan du altid kontakte vores rådgivere.

Andre relevante livsændringer

Du får nyt job

Overvej at samle din pension, hvis du får en pensionsordning hos et nyt pensionsselskab.