A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Du bliver hvilende medlem, når du ikke længere betaler til din pensionsordning, og en evt. bidragsfri dækningsperiode er ophørt.

Ved hvilende medlemskab beregner vi dine pensioner ud fra opsparing på pensionsordningen og dine forsikringsdækninger bortfalder.