Du bliver hvilende medlem, når du ikke længere betaler til din pensionsordning, og en evt. bidragsfri dækningsperiode er ophørt.

Ved hvilende medlemskab beregner vi dine pensioner ud fra opsparing på pensionsordningen og dine forsikringsdækninger bortfalder.