AkademikerPension investerer en del af formuen i kreditobligationer i form af high yield, investment grade og emerging markets obligationer.

High yield obligationer

Om aktivklassen

AkademikerPension investerer i et bredt spekter af erhvervsobligationer udstedt af større virksomheder på tværs af forskellige brancher. De mindre kreditværdige virksomheders obligationer kaldes high yield.

På grund af den lave kreditkvalitet giver high yield obligationerne en høj rente, men til gengæld er løbetiden ofte kort, hvilket alt andet lige reducerer risikoen.

AkademikerPension fokuserer på det amerikanske marked for både high yield obligationer, da det er et stort og repræsentativt marked, der tilbyder gode muligheder for risikospredning.

Værdien af de enkelte high yield obligationer påvirkes dels af de generelle finansielle forhold i økonomien og dels af specifikke forhold for de enkelte virksomheder.

AkademikerPension har investeret i aktivklassen i mange år og tilgår markedet via eksterne samarbejdspartnere og AkademikerPension foretager således ikke selv investeringerne, da det vil kræve et uforholdsmæssigt stort antal medarbejdere at følge det omfangsrige marked, der består af mange tusinde obligationer.

Investeringsteamet hos AkademikerPension står for at udvælge de eksterne forvaltere efter grundige undersøgelser af investeringsprocesser, teamsammensætning, operationelle setup og tidligere investeringsresultater. Det er derefter AkademikerPension, som allokerer de enkelte forvaltere, så porteføljen hele tiden er tilpasset efter AkademikerPensions overordnede markedsforventninger og ønskede risikoprofil.

Eksterne kapitalforvaltere

Golden Tree Asset Management Nomura Asset Management
Park Square Capital Prudential Investment Management
PIMCO  

Beholdningsoversigt

Kolonnen 'CO2 tons' i beholdningsoversigten herunder viser CO2-udledningen (scope 1+2+3) fra den enkelte investering i forhold til AkademikerPensions andel af selskabet.

Bemærk: Oversigten viser vores samlede beholdning for denne aktivklasse. Den kan derfor ikke bruges til at konkludere, hvordan den enkelte pensionsopsparing hos AkademikerPension er investeret.

Referenceindeks

Vi bruger referenceindeks til systematisk at vurdere og undersøge, hvordan vores eksterne kapitalforvaltere og investeringer ligger i forhold til det øvrige marked.

For vores high yield obligationer bruger vi følgende skræddersyet referenceindeks, som afspejler vores fossile eksklusioner:

High yield obligationer

ICE BofA US High Yield Customized Index

Investment grade obligationer

Om aktivklassen

AkademikerPension investerer i et bredt spekter af erhvervsobligationer udstedt af større virksomheder på tværs af forskellige brancher. De mest kreditværdige virksomheders obligationer kaldes investment grade.

På grund af den høje kreditkvalitet giver investment grade obligationerne en lav rente, men til gengæld er løbetiden ofte lang.

AkademikerPension fokuserer på det amerikanske marked for både investment grade obligationer, da det er et stort og repræsentativt marked, der tilbyder gode muligheder for risikospredning.

Værdien af investment grade obligationer afhænger af virksomhedernes sundhedstilstand, og de påvirkes dermed dels af de generelle finansielle forhold i økonomien, og dels af specifikke forhold for de enkelte virksomheder. AkademikerPensions investeringer i investment grade giver således pensionskassen en solid grundeksponering til obligationer fra finansielt sunde virksomheder, der giver en lidt højere rente end tilsvarende statsobligationer.

Investeringerne foretages af AkademikerPensions egne eksperter, men de sker på aggeregeret niveau ved brug af finansielle værktøjer. Der er således ikke tale om aktiv obligationsudvælgelse, men derimod en overordnet investering i det generelle marked.

Eksterne kapitalforvaltere

Allspring PIMCO

Beholdningsoversigt

Kolonnen 'CO2 tons' i beholdningsoversigten herunder viser CO2-udledningen (scope 1+2+3) fra den enkelte investering i forhold til AkademikerPensions andel af selskabet.

Bemærk: Oversigten viser vores samlede beholdning for denne aktivklasse. Den kan derfor ikke bruges til at konkludere, hvordan den enkelte pensionsopsparing hos AkademikerPension er investeret.

Referenceindeks

Vi bruger referenceindeks til systematisk at vurdere og undersøge, hvordan vores eksterne kapitalforvaltere og investeringer ligger i forhold til det øvrige marked.

For vores investment grade obligationer bruger vi følgende skræddersyet referenceindeks, som afspejler vores fossile eksklusioner:

Investment grade obligationer

ICE BofA US Corporate Customized Index

Emerging markets obligationer

Om aktivklassen

AkademikerPension investerer i obligationer fra udviklings- og mellemindkomstlande, også kaldet emerging markets. Der er primært tale om statsobligationer, men også obligationer fra statsejede virksomheder.

Eksterne kapitalforvaltere

Amundi Asset Management Fidelity Investments
PIMCO Prudential Investment Management

Beholdningsoversigt

Kolonnen 'CO2 tons' i beholdningsoversigten herunder viser CO2-udledningen (scope 1+2+3) fra den enkelte investering i forhold til AkademikerPensions andel af selskabet.

Bemærk: Oversigten viser vores samlede beholdning for denne aktivklasse. Den kan derfor ikke bruges til at konkludere, hvordan den enkelte pensionsopsparing hos AkademikerPension er investeret.

Referenceindeks

Vi bruger referenceindeks til systematisk at vurdere og undersøge, hvordan vores eksterne kapitalforvaltere og investeringer ligger i forhold til det øvrige marked.

For vores emerging markets obligationer bruger vi følgende skræddersyet referenceindeks, som afspejler vores landeeksklusioner:

Emerging markets statsobligationer

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Customized Index