Om aktivklassen

AkademikerPension investerer en del af formuen i globale, danske og emerging markets aktier.

Som aktivklasse giver aktier et medejerskab i selskabernes overskud. Selskabernes evne til at generere overskud og betale udbytte til aktionærerne afhænger af en lang række forhold såsom den økonomiske udvikling i samfundet, teknologisk udvikling, branchemæssige forhold og ledelsernes evne til at styre virksomhederne. Alle disse forhold påvirker selskabernes nuværende og fremtidige økonomiske udvikling, som igen påvirker selskabernes aktiekurser på lang sigt.

Aktier har langsigtet givet høje afkast, men der kan opleves væsentlige udsving undervejs. Det høje afkast kompenserer for den relativt høje risiko sammenlignet med eksempelvis obligationer. AkademikerPension kan som langsigtet investor påtage sig risikoen for kortsigtede udsving i investeringskastet, og herigennem bruge aktier til at øge det forventede langsigtede investeringsafkast.  

AkademikerPension har en diversificeret global portefølje med cirka 1.000 aktier, investeret på tværs af lande og sektorer. Investeringerne på tværs af selskaber, lande og sektorer reducerer risikoen, da for eksempel forskellige lande kan opleve forskellig økonomisk udvikling, der afspejles i aktiekurserne.

Størstedelen af AkademikerPensions aktieinvesteringer udgøres af en global aktieallokering inklusiv emerging markets, men herudover har pensionskassen en separat allokering til danske aktier og til en klimapulje af investeringer, der spænder på tværs af aktiv klasserne. Til forvaltningen af aktieporteføljen benyttes en kombination af intern forvaltning og eksterne forvaltere.

Vi forvalter selv vores danske aktier og en større andel af vores globale aktiebeholdning. Resten får vi hjælp til af en lang række eksterne kapitalforvaltere med forskellige ekspertiser.

Globale aktier (inklusiv danske)

Eksterne kapitalforvaltere

Amundsen Investment Management Artisan Partners Brown Capital Management
C Worldwide Asset Management Fidelity GW&K Investment Management
Hyperion Asset Management Nordea Asset Management Parnassus Investments
Rainier Investment Management State Street Global Advisors T. Rowe Price

Beholdningsoversigt

Kolonnen 'CO2 tons' i beholdningsoversigten herunder viser CO2-udledningen (scope 1+2+3) fra den enkelte investering i forhold til AkademikerPensions andel af selskabet.

Bemærk: Oversigten viser vores samlede beholdning for denne aktivklasse. Den kan derfor ikke bruges til at konkludere, hvordan den enkelte pensionsopsparing hos AkademikerPension er investeret.

Referenceindeks

Vi bruger referenceindeks til systematisk at vurdere og undersøge, hvordan vores eksterne kapitalforvaltere og investeringer ligger i forhold til det øvrige marked.

For vores danske og globale aktier bruger vi følgende referenceindeks:

Danske aktier

OMX Copenhagen Cap GI

Globale aktier

MSCI ACWI Net Total Return USD Index

Emerging markets aktier

Eksterne kapitalforvaltere

abrdn C Worldwide Asset Management

Beholdningsoversigt

Kolonnen 'CO2 tons' i beholdningsoversigten herunder viser CO2-udledningen (scope 1+2+3) fra den enkelte investering i forhold til AkademikerPensions andel af selskabet.

Bemærk: Oversigten viser vores samlede beholdning for denne aktivklasse. Den kan derfor ikke bruges til at konkludere, hvordan den enkelte pensionsopsparing hos AkademikerPension er investeret.

Referenceindeks

Vi bruger referenceindeks til systematisk at vurdere og undersøge, hvordan vores eksterne kapitalforvaltere og investeringer ligger i forhold til det øvrige marked.

For vores emerging markets aktier bruger vi følgende referenceindeks:

Emerging markets aktier

MSCI Emerging Markets Index