AkademikerPension investerer en del af formuen i alternativer investeringer - unoterede aktier (private equity) og infrastruktur - samt ejendomme.

Vi udlejer ikke boliger

Selvom AkademikerPension har investeringer i ejendomme med lejelejligheder, har vi intet med selve udlejningen af disse at gøre. Rent administrativt er det dyrt og meget tidskrævende. Lejlighederne bliver udlejet gennem de gængse udlejningsportaler, herunder blandt andet propstep.com, og det er her, medlemmer og andre skal henvende sig, hvis de ønsker at komme i betragtning til en lejlighed – og altså på helt samme vilkår som alle andre og uden fortrinsret, selvom man er medlem af AkademikerPension.

Unoterede aktier (private equity)

Om aktivklassen

AkademikerPension har investeret i private equity (unoterede aktier) i mange år og tilgår markedet via eksterne samarbejdspartnere, der har specialiseret sig inden for et særligt fokusområde. Pensionskassen foretager ikke selv investeringerne direkte, da det vil kræve et uforholdsmæssigt stort antal medarbejdere at følge det omfangsrige marked. Investeringsteamet hos AkademikerPension står derimod for at udvælge de eksterne forvaltere, så porteføljen er tilpasset efter AkademikerPensions overordnede markedsforventninger og den ønskede risikoprofil.

Kapitalfondene i AkademikerPensions portefølje har som oftest ejermajoritet i de underliggende porteføljeselskaber og udnytter denne kontrol aktivt til at skabe værdi gennem implementering af operationelle og strategiske forbedringer af de ejede selskaber. AkademikerPension ønsker ikke at investere i kapitalfonde, som alene bruger aggressiv finansiel låntagning eller aggressiv skatteoptimering til at skabe afkast.

Private equity er med til at give AkademikerPensions samlede investeringsunivers en spredning inden for både afkast og risiko, som ikke umiddelbart kan opnås via det børsnoterede aktiemarked. Geografisk er der fokus på Nordamerika og Vesteuropa.

Eksterne kapitalforvaltere

Adams Street Partners Arbor Investments Astorg
AUCTUS Capital Partners Birch Hill Equity Partners Dansk Vækstkapital
Exponent Private Equity Fjord Capital Partners G Square Capital
Graphite Capital Partners Kelso & Company Latour Capital
Newbury Equity Partners Nordic Capital Odyssey Investment Partners
Park Square Capital Partners Pfingsten Partners Prophet Equity
Saga Private Equity Schroders Private Equity Fund Serent Capital
Sunstone Capital Symphony Technology Group TA Associates
Water Street Healthcare Partners Waterton Global Resource Management Wilshire Capital Partners
Zouk Capital    

Referenceindeks

For vores unoterede aktier (private equity) bruger vi ikke et referenceindeks, men sammenvægter i stedet vores investeringer i obligationer og aktier.

Beholdningsoversigt

Beholdningsoversigten herunder viser en oversigt over investeringerne i aktivklassen. Kolonnen ’Startår’ viser,  hvilket år investeringen er foretaget. Kolonnen ’Investeret beløb (pct.)’ viser, hvor meget den enkelte investering udgør i forhold til det samlede investerede beløb i aktivklassen. Hvis ’Investeret beløb (pct.)’  er mindre end 0,05 procent, vises beholdningen som 0,0 procent. 

Beholdningsoversigten viser også lande og sektorfordelingen i aktivklassen. I landefordelingen indeholder kassen ’Uden for top 10’ de investeringer, som ligger uden for top 10, samt de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres.

I sektorfordelingen indeholder ’Utilgængelig’ de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres. Sektorfordelingen kan udvides til at vise undersektorer ved at trykke på +-symbolet.

Bemærk: Oversigten viser vores samlede beholdning for denne aktivklasse. Den kan derfor ikke bruges til at konkludere, hvordan den enkelte pensionsopsparing hos AkademikerPension er investeret.

Infrastruktur

Om aktivklassen

AkademikerPension investerer i infrastruktur for at generere et stabilt og forudsigeligt afkast over en længere investeringshorisont. Der er et ekstra fokus på områder, der bliver ønsket fremmet fra politisk side - for eksempel investeringer inden for vedvarende energi og bæredygtighed. AkademikerPension tilgår markedet via eksterne samarbejdspartnere og foretager således ikke selv investeringerne, da det vil kræve et uforholdsmæssigt stort antal medarbejdere at følge det omfangsrige marked. Geografisk er der fokus på Nordamerika og Vesteuropa.

Investeringer i infrastruktur har en lavere risikoprofil og typisk god likviditet, da selskaber eller projekter inden for infrastruktur kun i begrænset omfang er udsat for konkurrence og ofte udfører essentielle opgaver for det omkringliggende samfund. Der er gerne tale om selskaber med simple forretningsmodeller og begrænset teknologisk eller politisk risiko, hvor den primære værdiskabelse, udover det løbende afkast, sker gennem den eksterne forvalters arbejde med operationelle forbedringer og yderligere investeringer i vækst.

Eksterne kapitalforvaltere

American Infrastructure Management Copenhagen Infrastructure Partners EIG Global Energy Partners
Energy & Minerals Group Energy Capital Partners EQT
iCON Infrastructure LimeTree Capital Macquarie Funds Group

Beholdningsoversigt

Beholdningsoversigten herunder viser en oversigt over investeringerne i aktivklassen. Kolonnen ’Startår’ viser,  hvilket år investeringen er foretaget. Kolonnen ’Investeret beløb (pct.)’ viser, hvor meget den enkelte investering udgør i forhold til det samlede investerede beløb i aktivklassen. Hvis ’Investeret beløb (pct.)’  er mindre end 0,05 procent, vises beholdningen som 0,0 procent. 

Beholdningsoversigten viser også lande og sektorfordelingen i aktivklassen. I landefordelingen indeholder kassen ’Uden for top 10’ de investeringer, som ligger uden for top 10, samt de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres.

I sektorfordelingen indeholder ’Utilgængelig’ de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres. Sektorfordelingen kan udvides til at vise undersektorer ved at trykke på +-symbolet.

Bemærk: Oversigten viser vores samlede beholdning for denne aktivklasse. Den kan derfor ikke bruges til at konkludere, hvordan den enkelte pensionsopsparing hos AkademikerPension er investeret.

Referenceindeks

For vores investeringer i infrastruktur bruger vi ikke et referenceindeks, men sammenvægter i stedet vores investeringer i obligationer og aktier.

Ejendomme

Om aktivklassen

AkademikerPension investerer direkte i danske ejendomme, mens fondsbaserede investeringer sker gennem en række eksterne ejendomsforvaltere i udlandet.

Den direkte ejede danske ejendomsportefølje består af ejendomme med lav risiko i Storkøbenhavn. Her er fokus at skabe et stabilt løbende afkast primært drevet af lejevækst og den generelle udvikling på ejendomsmarkedet. Enkelte ejendomme i AkademikerPensions portefølje vil have et yderligere udviklings­potentiale, der vil blive evalueret med henblik på at maksimere porteføljens afkast.

Den indirekte ejede del af porteføljen har et tilsvarende langsigtet fokus, men hvor afkastet fra den direkte ejede del af porteføljen primært kommer fra et løbende afkast, vil afkastet fra den indirekte ejede portefølje i højere grad være baseret på kapitalgevinster ved salg.

Eksterne kapitalforvaltere

Aberdeen Asset Management The Carlyle Group Carmel Partners
Catalyst Capital Landmark Capital Partners Madison International Realty
Portfolio Advisors UNITE Group  

Beholdningsoversigt

Beholdningsoversigten herunder viser en oversigt over investeringerne i aktivklassen. Kolonnen ’Startår’ viser,  hvilket år investeringen er foretaget. Kolonnen ’Investeret beløb (pct.)’ viser, hvor meget den enkelte investering udgør i forhold til det samlede investerede beløb i aktivklassen. Hvis ’Investeret beløb (pct.)’  er mindre end 0,05 procent, vises beholdningen som 0,0 procent.

Beholdningsoversigten viser også lande og sektorfordelingen i aktivklassen. Kassen ’Uden for top 10’ indeholder investeringer, som ligger uden for top 10, samt de investeringer, hvor eksponeringerne ikke kan klassificeres.

Bemærk: Oversigten viser vores samlede beholdning for denne aktivklasse. Den kan derfor ikke bruges til at konkludere, hvordan den enkelte pensionsopsparing hos AkademikerPension er investeret.