Dødsfaldssum er en forsikring, der bliver udbetalt som et engangsbeløb til dine nærmeste pårørende, hvis du dør, inden du når folkepensionsalderen, og din pensionsopsparing er mindre end det beløb, du er forsikret med.

Hvor mange penge, dine nærmeste kan få, afhænger af hvor høj en dækning, du har valgt.

Omfattede medlemmer

Siden er kun relevant for dig, der har pensionsordningen Alfa og indbetaler mere end 1.500 kroner om måned til din pensionsopsparing.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du se, hvad der gælder for dig under regler for din pension.

Standarddækning og tilpasningsmuligheder

Har du vores nyeste pensionsordning Alfa, får dine nærmeste som standard en engangsudbetaling, der svarer til tre gange din årsløn før skat, hvis din pensionsopsparing er mindre end dette beløb.

Hvis du ønsker det, kan du vælge at ændre din dækning til at være op til otte gange din årsløn. Du kan også vælge at nedsætte dækningen ned til en gang din årsløn eller helt fravælge at være dækket af forsikringen.

Har du børn, kan du tilvælge forsikringen børnepension ved død, der sikrer dine børn en udbetaling, hvis du dør, inden de er fyldt 21 år.

Du kan til enhver tid se og tilpasse dine forsikringer på din personlige side, hvis du har Alfa.

Udbetaling af forsikringen

Hvis du dør, inden du når din folkepensionsalder, kontakter vi dine pårørende og vejleder dem om, hvordan de får forsikringen udbetalt.

Dine pårørende er naturligvis velkomne til at kontakte os, hvis de har spørgsmål til forsikringen.

Det med småt

Vil du vide mere om, hvordan forsikringerne i din pensionsordning dækker dig, kan du til enhver tid læse de gældende vilkår i det relevante regelsæt for din pensionsordning.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du spørgsmål til dine forsikringer, kan du altid kontakte vores rådgivere.