Ugiftesum er en engangsudbetaling, der kan blive udbetalt , hvis du dør før du fylder 67 år eller er gået på pension.

Har du en pensionsordning med ægtefællepension - og du dør uden at efterlade en ægtefælle, en pensionsberettiget fraskilt ægtefælle eller en pensionsberettiget samlever - bliver der udbetalt en ugiftesum til dine nærmeste pårørende eller begunstigede. Udbetalingerne er betinget af, at du ikke er fyldt 67 år eller overgået til fuld alderspension, inden du dør. Ugiftesummen bliver udbetalt som et engangsbeløb, og der skal betales en afgift på 40 % og eventuel boafgift.

Omfattede pensionsordning

Ugiftesum er kun en del af Den Gamle Pensionsordning.