Du kan på din pensionsordning have indbetalt til en livsvarig supplerende opsparing.

Omfattede medlemmer

Siden 1. januar 2022 har det ikke været muligt at oprettet en livsvarig supplerende opsparing.

Har du oprettet en livsvarig supplerende opsparing inden denne dato, kan du fortsat indbetale til den.

Udbetaling til dig

Livsvarig supplerende opsparing er en månedlig alderspension, der udbetales til dig, så længe du lever. Uanset hvor gammel du bliver.

Du skal selv gøre opmærksom på, at du gerne vil begynde at få udbetalt din livsvarige supplerende opsparing. Udbetalingen beskattes som almindelig personlig indkomst.

Livsvarig supplerende opsparing er en fleksibel opsparing. Du kan, inden for et bestemt interval, selv styre, hvor meget du vil have udbetalt og hvornår. Det, at du selv kan bestemme, hedder delpension.

Det er ikke en forudsætning for udbetaling, at du er gået på pension, men livsvarig supplerende opsparing kan dog tidligst udbetales fra din tidligste pensionsalder. Den kan du finde på din dækningsoversigt.

Vil du hæve din livsvarige supplerende opsparing før pensionering, bliver udbetalingen ændret til en engangssum, som du skal betale en afgift af på 60 %. Er du ansat under overenskomst, gælder forskellige begrænsninger. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

Du kan også få udbetalt din livsvarige supplerende opsparing, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med mindst 2/3, eller hvis du dør. Så udregner vi pensionen i forhold til, hvor meget du har sparet op.

 

Udbetaling til dine efterladte

Når du dør, stopper udbetalingen af din livsvarige supplerende opsparing.

Dør du, inden udbetalingen er begyndt, udbetales det opsparede beløb.

Er du startet udbetaling, men dør du inden du har modtaget pension i 10 år, udbetales der et beløb svarende til, at der i alt er udbetalt pension i 10 år.

Udbetalingen sker til nærmeste pårørende, medmindre du selv har indsat en begunstiget.