En kapitalpension en opsparingsform, der giver dig mulighed for at få udbetalt et større beløb på én gang. Eksempelvis til en større nyanskaffelse, en rejse eller til at nedbringe din gæld. Du kan også benytte kapitalpensionen som en økonomisk buffer til uforudsete udgifter.

Omfattede medlemmer

Siden 1. januar 2013 har det ikke været muligt at indbetale til kapitalpensionen.

Udbetaling

Kapitalpension udbetales som et engangsbeløb, som du betaler 40 % i afgift af til staten.

Du kan få udbetalt kapitalpensionen fra din tidligste pensionsalder, hvilket du kan se på din dækningsoversigt. Udbetalingen kan deles i op til fire udbetalinger.

Vil du hæve din kapitalpension før pensionering, skal du betale en afgift på 52 % til staten.

Udbetaling til dine efterladte

Hvis du dør, udbetaler vi pengene til den eller dem, du har begunstiget eller til boet. Du kan begunstige en eller flere personer til kapitalpension. Opretter du ikke en begunstigelse, gælder begunstigelsen automatisk nærmeste pårørende.

Vi udbetaler pengene på én gang mod en afgift på 40 % og eventuel boafgift.