Invalidesum er en forsikring, der sikrer dig en skattefri engangsudbetaling, hvis du får nedsat din erhvervsevne med mindst 2/3, inden du er fyldt 60 år.

Du kan få udbetalt forsikringen, hvis du får nedsat din erhvervsevne med mindst 2/3, inden du er fyldt 60 år. Samtidig må det ikke længere være sandsynligt, at du genvinder erhvervsevnen til mere end 1/3, eller at din erhvervsevne bliver nedsat varigt med mindst 2/3.

Invalidesummens størrelse afhænger af alderen på skadestidspunktet:

  • Under 40 år: 400.000 kroner
  • 40-44 år: 300.000 kroner
  • 45-49 år: 200.000 kroner
  • 50-59 år: 100.000 kroner
  • Fyldt 60 år: 0 kroner

Invalidesummen nedtrappes med virkning fra den 1. i måneden, efter du fylder år.

Omfattede pensionsordninger

Gruppeforsikringen ved invaliditet er en del af Den Gamle Pensionsordning, Den Fleksible Pensionsordning med gennemsnitsrente og Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente.