Gruppeforsikringen ved død er en forsikring, der sikrer sine efterladte en skattefri engangsudbetaling, hvis du dør, inden du er fyldt 67 år

Summens størrelse afhænger af alderen ved dødsfaldet:

  • Under 40 år: 1.100.000 kroner
  • 40-44 år: 1.000.000 kroner
  • 45-49 år: 800.000 kroner
  • 50-54 år: 600.000 kroner
  • 55-59 år: 400.000 kroner
  • 60-66 år: 200.000 kroner
  • Fyldt 67 år: 0 kroner