Alderssum er en del af din livsvarige pension, som du kan få udbetalt som et engangsbeløb.

Hvis du får udbetalt din alderssum, bliver din livsvarige pension reduceret, da din alderssum er en del af din livsvarige pension.

Omfattede medlemmer

Siden den 1. januar 2013 har det ikke været muligt at sætte penge af til en alderssum.

Udbetaling

Du kan vælge at få udbetalt din alderssum som et samlet engangsbeløb eller delvist i op til fire portioner, også før du går på pension. Udbetalingen skal senest ske samtidig med, at du begynder på din livsvarige pension og dog tidligst ved tidligste pensionsalder.

For at alderssummen kan blive udbetalt, gælder det desuden, at du skal være i live på udbetalingstidspunktet.

Du kan vælge at få alderssummen udbetalt, hvis du ønsker at få en del af din opsparing udbetalt her og nu. Du kan desuden få udbetalt din alderssum for at nedbringe din livsvarige pension, så du undgår at betale eventuel topskat eller for at få ret til en række indkomstafhængige ydelser fra det offentlige.

Tidligere blev op til 10 % af indbetalingen til pension øremærket til alderssum (tidligere også kaldt engangsydelse).

Du skal betale 40 % i afgift af summen.

Hvis du ikke har brug for at få udbetalt en sum, når du starter på din livsvarige pension, kan du også vælge at afgiftsberigtige din alderssum. Derved lader du summen stå og trække renter hos os på en aldersopsparing, indtil du på et senere tidspunkt har brug for beløbet.

Du kan læse mere om denne muligheden for at afgiftsberigtige her.

Kapitalisering af livsvarig pension

Hvis din livsvarige pension (efter udbetaling af alderssummen) er mindre end 12.300 kroner (2024) om året, kan du få omregnet den livsvarige pension til et engangsbeløb, som du kan få udbetalt. Du betaler 40 % i skat af beløbet ved udbetaling.

Ønsker du denne løsning, skal du kontakte os.