Hvis du er på den gamle pensionsordning eller den fleksible pensionsordning og har en gruppelivsforsikring er du berettiget til en sum penge, der kommer til udbetaling i tilfælde af, at du får en af de kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringen, eller hvis du varigt og i nogle tilfælde længerevarende har fået nedsat din erhvervsevne med mindst 2/3. Ved din død sikrer gruppeforsikringen dine efterladte en sum penge.

Gruppeforsikringen omfatter medlemmer, der ikke har Alfa og:

Begunstigelse

Du kan begunstige andre personer end nærmeste pårørende til gruppeforsikringssummen ved død. Det kan du gøre på Forenede Gruppeliv under Mit Gruppeliv.